Nationale regler for antidoping

Følgende beskriver de gældende antidopingregler for idrætsaktive i Danmark.

Der er to sæt antidopingregler i idrætten i Danmark: ’De nationale antidopingregler’ og ’Dopingreglement for motionsidræt’. Førstnævnte gælder for den organiserede elite- og konkurrenceidræt, mens andennævnte gælder for den organiserede motionsidræt. Yderligere gælder der en række regler for medlemmer af kommercielle fitnesscentre, som har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

De nationale antidopingregler

’De nationale antidopingregler’ gælder for alle personer, der deltager i aktivitet i regi af et nationalt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund som medlem, idrætsudøver eller i en funktion som støttepersonale.

 

Følgende idrætsudøvere er omfattet af De nationale antidopingregler:

De internationale antidopingregler, WADA-kodekset, er implementeret i De nationale antidopingregler.

 

Overtrædelse af De nationale antidopingregler sanktioneres med op til fire års udelukkelse. Danmarks Idrætsforbunds Dopingnævn afsiger kendelser gældende for De nationale antidopingregler.

 

Læs 'De nationale antidopingregler'

Dopingreglement for motionsidræt

Dopingreglement for motionsidræt gælder idrætsudøvere organiseret under DGI og Dansk Firmaidræt samt idrætsudøvere under Danmarks Idrætsforbunds idrætsgrene, som ikke er omfattet af De nationale antidopingregler.

 

Overtrædelse af Dopingreglement for motionsidræt sanktioneres med op til to års udelukkelse. Motionsdopingnævnet afsiger kendelser for overtrædelser af Dopingreglement for motionsidræt.

 

Reglement for motionsidræt gælder også for medlemmer i foreningsbaserede fitnesscentre.

 

Læs 'Dopingreglement for motionsidræt'

 

Anti Doping Danmark afgør i første omgang, hvilket dopingreglement en udøver under Danmarks Idrætsforbund, der er udtaget til kontrol, er omfattet af. Under sagsbehandlingen kan Anti Doping Danmark rette henvendelse til Danmarks Idrætsforbund for at afgøre, hvilket reglement udøveren er omfattet af.

Dopingregler i kommercielle fitnesscentre

For medlemmer i de kommercielle fitnesscentre, som har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, gælder en række medlemsbetingelser vedrørende antidoping.

 

Overtrædelse af medlemsbetingelserne kan sanktioneres med op til to års udelukkelse. Det enkelte fitnesscenter eller centerkæden afsiger kendelser for overtrædelse af medlemsbetingelserne.

 

Læs Anti Doping Danmarks standard medlemsbetingelser for fitnesscentre med samarbejdsaftale

Mærkningsordningen for kommercielle fitnesscentre

Det er frivilligt for kommercielle fitnesscentre, om de ønsker en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Men vær opmærksom på, at det er lovpligtigt for kommercielle fitnesscentre at skilte med, hvorvidt de har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark eller ej.

 

Skiltning skal ske med et lovpligtigt klistermærke, og klistermærket skal sidde tydeligt i indgangspartiet til centret. Klistermærket for centre med en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark har et tjekmark og teksten ’Vi samarbejder med Anti Doping Danmark’. Klistermærket for centre uden en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark har alene teksten ’Vi samarbejder ikke med Anti Doping Danmark’. Centre uden samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark har pligt til selv at rekvirere klistermærket.

Centre med samarbejdsaftale

Centre med samarbejdsaftale

Skilt til indgangsparti

Centre uden samarbejdsaftale

Centre uden samarbejdsaftale

Skilt til indgangsparti

Klistermærket er gratis at rekvirere fra Anti Doping Danmark. Kontakt ADD på kontakt@antidoping.dk eller telefon +45 72 240 240.

 

Af bemærkningerne i lovens bestemmelse fremgår det, at et fitnesscenter skal forstås som en fysisk afgrænset træningsfacilitet, der er tilgængelig for alle, og hvor man køber sig til aktiviteten – ofte på et kommercielt grundlag.

 

Læs mere om samarbejdsaftaler med Anti Doping Danmark for kommercielle fitnesscentre 

Stop Doping!

Stop Doping!

Har du viden eller mistanke om brug eller distribution af doping, kan du indberette din viden sikkert gennem Anti Doping Danmarks indberetningssystem.

 

Gå til indberetning