Lovgivning

Følgende beskriver de love og bekendtgørelser, der har relevans for Anti Doping Danmarks virke.

Gældende lovgivning

Lov om fremme af integritet i idrætten

Lovbekendtgørelse nr. 1168 af den 7. november 2015 definerer Anti Doping Danmarks virksomhed og opgaver og kriminaliserer manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing), som ikke falder ind under straffelovens § 279 om bedrageri.

 

Læs 'Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten'

 

Lov nr. 785 af den 4. maj 2021, Lov om ændring af lov om eliteidræt, lov om fremme af integritet i idrætten og lov om udlodning af overskud og udbytte af lotteri, præciserer, hvem der kan og ikke kan være medlemmer af Anti Doping Danmarks bestyrelse.

 

Læs Lov om ændring af lov om eliteidræt, lov om fremme af integritet i idrætten og lov om udlodning af overskud og udbytte af lotteri

Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten

I tilknytning til ’Lov om fremme af integritet i idrætten’ har kulturministeren udstedt bekendtgørelse BEK nr. 1689 af 11. december 2023. Denne indeholder bl.a. Dopinglisten og det internationale kodeks for antidoping (WADA-kodekset), ligesom det placerer sekretariatet for den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing hos Anti Doping Danmark.

 

Læs 'Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten'

Lov om forbud mod visse dopingmidler

Lov nr. L232 af den 21. april 1999 beskriver en række dopingstoffer, som hverken må fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes.

 

Læs 'Lov om forbud mod visse dopingmidler'

Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Lov nr. 352 af den 6. maj 2009 ændrer dele af ’Lov om forbud mod visse dopingmidler’.

 

Læs 'Lov om ændring af forbud mod visse dopingmidler'

Lov om ændring af straffeloven (forhøjet strafferamme for dopingkriminalitet)

Lov nr. 1620 af den 26. december 2013 beskriver ændringer i straffeloven. Ændringen betyder en hævet strafferamme for grov dopingkriminalitet.

 

Straffeloven ændrer sig løbende, men bestemmelsen er stadig gældende. 

 

Læs straffeloven

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

LBK nr. 1532 af den 19. december 2017 beskriver finansieringsgrundlaget for Anti Doping Danmark.

 

Læs 'Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål'