Om Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark arbejder for at fremme integritet i idrætten.

Anti Doping Danmark er med afsæt i ’Lov om fremme af integritet i idrætten’ en offentlig selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at fremme integriteten i idrætten gennem bekæmpelse af doping i idrætten, gennem forebyggelse og kontrol samt gennem funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse at matchfixing.

 

Anti Doping Danmark blev oprettet som en selvejende institution under Kulturministeriet i 2005, da ’Lov om fremme af dopingfri idræt’ trådte i kraft.

 

Læs mere om oprettelsen af Anti Doping Danmark i organisationens ti års jubilæumsskrift

 

Anti Doping Danmarks virksomhed omfatter:

  • Dopingkontrol
  • Anmeldelse og indbringelse af dopingsager
  • Oplysningsvirksomhed
  • Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
  • Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Danmarks virkeområde 

Siden januar 2016 har Anti Doping Danmark desuden varetaget funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

 

Fra efteråret 2022 varetager Anti Doping Danmark den selvstændige funktion, som skal håndtere henvendelser vedrørende uacceptabel adfærd i eliteidrætten. Funktionen får navnet Sport Support, og udøvere, støttepersonale og pårørende kan henvende sig ved sager om uacceptabel adfærd. 

 

Finansiering

Anti Doping Danmark er finansieret af en andel af udlodningsmidlerne til idræt og kultur. I 2021 modtog Anti Doping Danmark et beløb på 25,5 millioner kroner fra udlodningsmidlerne.

 

Grundbevillingen fra udlodningsmidlerne bliver suppleret af indtægter fra kommercielle fitnesscentre samt støttemidler fra Kulturministeriet, Sundhedsministeriet, fonde samt gennem rekvirerede forebyggelses- og kontrolopgaver.

 

Læs mere om Kulturministeriets uddeling af udlodningsmidler