Om Anti Doping Danmark

Anti Doping Danmark arbejder for at fremme integritet i idrætten.

Anti Doping Danmark (ADD) er med afsæt i ’Lov om fremme af integritet i idrætten’ en offentlig selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at fremme integriteten i idrætten gennem bekæmpelse af doping i idrætten, gennem forebyggelse og kontrol samt gennem funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse at matchfixing.

 

ADD blev oprettet som en selvejende institution under Kulturministeriet i 2005, da ’Lov om fremme af dopingfri idræt’ trådte i kraft.

 

Læs mere om oprettelsen af ADD i organisationens ti års jubilæumsskrift

 

ADD’s virksomhed omfatter:

  • Dopingkontrol
  • Anmeldelse og indbringelse af dopingsager
  • Oplysningsvirksomhed
  • Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
  • Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for ADD’s virkeområde 

Siden januar 2016 har ADD desuden varetaget funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

 

Finansiering

ADD er finansieret af en andel af udlodningsmidlerne til idræt og kultur. I 2021 modtog ADD et beløb på 25,5 millioner kroner fra udlodningsmidlerne.

 

Grundbevillingen fra udlodningsmidlerne bliver suppleret af indtægter fra kommercielle motions- og fitnesscentre samt støttemidler fra Kulturministeriet, Sundhedsministeriet, fonde, samt gennem rekvirerede forebyggelses- og kontrolopgaver.

 

Læs mere om Kulturministeriets uddeling af udlodningsmidler