Statistik 2014

 Antal prøver for 2014 fordelt på forbund og organisationer

 

2012

2013

2014

DIF/TD (nationale program)

1496*

1756**

1.795***

Foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/DIF)

104

42

41

Kommercielle Fitnesscentre

339

352/272#

343

Færøerne og Grønland

19

31

0

Professionel Boksning

18

20

24

Dansk Bodybuilding & Fitness

10

0

0

Kriminalforsorgen

31

21/15#

51

Internationale/nat. Konkurrencer

118

240

267

Trav og galop

58

64

54

Internationale forbund/NADO’er

34

5

15

Øvrige tests

12

15

17

*   Inklusive tilkøb af 22 ekstra prøver fra specialforbund
** Inklusive tilkøb af 37 ekstra prøver fra specialforbund
*** Inklusive tilkøb af 11 ekstra prøver fra specialforbund
# På grund af fejl på laboratoriet måtte hhv. 80 og 6 prøver annulleres. Tallene rummer derfor hhv. 352 og 21 optagne prøver og hhv. 272 og 15 gældende prøver.

Antal prøver under DIF
Der er gennemført i alt 1.743 planlagte prøver (1.456 urin/287 blod) på udøvere under DIF (i 2013: 1501 urin/218 blod = 1719). Forbund under DIF har herudover tilkøbt 5 ekstra prøver i det nationale program i 2014, så det samlede tal bliver 1.748 prøver. Den overvejende del er udført i forbindelse med træning (68 %), og 99 % er foretaget uden varsel. De mest kontrollerede idrætsgrene under DIF i 2014 er cykling (244), triatlon (164), fodbold (135), atletik (131), håndbold (123), svømning (112), roning (101), ishockey (92), styrkeløft (84), vægtløftning (74) og kano og kajak (59).

Dopingsager
Der var i alt 9 dopingsager fra prøver foretaget under DIF fordelt på 1 eliteudøver, 5 konkurrenceudøvere og 3 motionister. Det svarer til 0,5 % af prøverne (0,9 % i 2013). Dopingsagerne fordeler sig således: rugby (3), taekwondo (1), roning (1), atletik (1), karate (1), styrkeløft (1) og boksning (1), hvoraf de tre sidstnævnte har fundet sted i motionsregi. Dopingkontroller i de foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/foreningsfitness) har resulteret i 5 sager svarende til 12 %. I de kommercielle fitnesscentre har der været 147 gældende sager svarende til 43 %.

Dopingsager i forhold til organisation

 

2012

2013

2014

DIF

9

16

9

DGI

8

13

3

DFIF

0

0

2

Foreningsfitness

2

0

0

Fitnesscentre (kommercielle)

104

101##

147

Øvrige*

15

10

23

I alt

138

140

184

* Bl.a. Dansk Trav og Galop. Dansk Prof. Bokseforbund og Kriminalforsorgen.
## Der er i 2013 opsamlet 352 prøver i kommercielle fitnesscentre. Der har været rejst 121 sager. Pga. annullering af prøver fra Teknologisk Institut er det samlede antal prøver, der ikke er annulleret: 352 - (20+2+58) = 272.

 

Antal udøvere fordelt på sportsgrene med biologiske profiler (blod) i hhv. 2012, 2013 og 2014

Sportsgren

2012

2013

2014

Atletik

6

10

10

Cykling

7

16

16

Kano/kajak

8

7

4

Roning

12

9

13

Svømning

9

11

12

Triatlon

11

15

14

Tennis

0

0

1

I alt

53

68

70

TUE 2014
Anti Doping Danmark har i 2014 udstedt 170 TUE. Overordnet set er det nogenlunde det samme som i 2013.

Fordelingen mellem de enkelte stofgrupper er ligeledes nogenlunde uændret siden 2013 og fremgår for de hyppigste stoffer i nedenstående tabel. Heraf fremgår det at astma/allergi, ADHD og diabetes er de sygdomme, hvis medicinske behandling, hyppigst fører til udstedelse af TUE i Danmark.

Indholdsstof

Sygdom

Antal

Terbutalin

Astma

58

Methylprednisolon

Høfeber

30

Methylphenidat, fx ritalin

ADHD

30

Insulin

Diabetes

10

Overtrædelser af Whereabouts-reglerne

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Missed tests (manglende tilstedeværelse)

3

4

6

4

6

16

Filing failures (mangler i indberetning)

2

2

0

0

0

2

Fitnesscentre
I alt 295 kommercielle fitnesscentre havde samarbejdsaftale med ADD i 2014 (265 i 2013). Der har udover prøvetagning her været i alt 504 konsulentbesøg (439 i 2013). I de foreningsbaserede centre (DGI/DFIF/DGI) har der været 178 konsulentbesøg (169 i 2013).