Statistik 2014

Antal prøver for 2014 fordelt på forbund og organisationer

 

2012

2013

2014

DIF/Team Danmark (nationalt program)

1.496*

1.756**

1.795***

Foreningsbaserede centre
(DIF, DGI, Firmaidrætten)

104

42

41

Kommercielle fitnesscentre

339

352/272#

343

Færøerne og Grønland

19

31

0

Professionel boksning

18

20

24

Dansk Bodybulding & Fitness

10

0

0

Kriminalforsorgen

31

21/15#

51

Internationale/nationale konkurrencer

118

240

267

Trav og galop

58

64

54

Internationale forbund/nationale antidopingorganisationer

34

5

15

Øvrige tests

12

15

17

** Inklusive tilkøb af 37 ekstra prøver fra specialforbund.
*** Inklusive tilkøb af 11 ekstra prøver fra specialforbund.
# På grund af fejl på laboratoriet måtte henholdsvis 80 og 6 prøver annulleres.

Antal prøver under DIF
Der er gennemført i alt 1.743 planlagte prøver (1.456 urin/287 blod) på udøvere under DIF (i 2013: 1.501 urin/218 blod = 1719). Forbund under DIF har herudover tilkøbt fem ekstra prøver i det nationale program i 2014, så det samlede tal bliver 1.748 prøver. Den overvejende del er udført i forbindelse med træning (68 %), og 99 % er foretaget uden varsel. De mest kontrollerede idrætsgrene under DIF i 2014 er cykling (244), triatlon (164), fodbold (135), atletik (131), håndbold (123), svømning (112), roning (101), ishockey (92), styrkeløft (84), vægtløftning (74) og kano og kajak (59).

Dopingsager
Der var i alt ni dopingsager fra prøver foretaget under DIF fordelt på én eliteudøver, fem konkurrenceudøvere og tre motionister. Det svarer til 0,5 % af prøverne (0,9 % i 2013). Dopingsagerne fordeler sig således: rugby (3), taekwondo (1), roning (1), atletik (1), karate (1), styrkeløft (1) og boksning (1), hvoraf de tre sidstnævnte har fundet sted i motionsregi.

Dopingkontroller i de foreningsbaserede centre (DGI/Firmaidrætten/foreningsfitness) har resulteret i fem sager svarende til 12 %. I de kommercielle fitnesscentre har der været 147 gældende sager svarende til 43 %.

Dopingsager i forhold til organisation

 

2012

2013

2014

DIF

9

16

9

DGI

8

13

3

Firmaidrætten

0

0

2

Foreningsfitness

2

0

0

Kommercielle fitnesscentre

104

101#

147

Øvrige*

15

10

23

Total

138

140

184

* Bl.a. Dansk Trav og Galop, Dansk Professionel Bokseforbund og Kriminalforsorgen.
## Der er i 2013 opsamlet 352 prøver i kommercielle fitnesscentre. Der har været rejst 121 sager. Pga. annullering af prøver fra Teknologisk Institut er det samlede antal prøver, der ikke er annulleret: 352 - (20+2+58) = 272.

Antal udøvere fordelt på idrætsgrene med biologiske profiler (blod) i 2012, 2013 og 2014

Idrætsgren

2012

2013

2014

Atletik

6

10

10

Cykling

7

16

16

Kano/kajak

8

7

4

Roning

12

9

13

Svømning

9

11

12

Triatlon

11

15

14

Tennis

0

0

1

I alt

53

68

70

Medicinsk dispensation (TUE) 2014
Anti Doping Danmark har i 2014 udstedt 170 medicinske dispensationer (TUE). Overordnet set er det nogenlunde det samme som i 2013.

Indholdsstof

Sygdom

Antal

Terbutalin

Astma

58

Methylprednisolon

Høfeber

30

Methylphenidat, f.eks. Ritalin

ADHD

30

Insulin

Diabetes

10

Fordelingen mellem de enkelte stofgrupper er ligeledes nogenlunde uændret siden 2013.

Overtrædelser af Whereabouts-reglerne

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Missed tests (manglende tilstedeværelse)

3

4

6

4

6

16

Filing failure (mangler i indberetning)

2

2

0

0

0

2

Fitnesscentre
I alt 295 kommercielle fitnesscentre havde samarbejdsaftale med ADD i 2014 (265 i 2013). Der har ud over prøvetagning været i alt 504 konsulentbesøg (439 i 2013). I de foreningsbaserede centre (DGI/DGI/Firmaidrætten) har der været 178 konsulentbesøg (169 i 2013).