Statistik 2013

Antal prøver for 2013 på forbund og organisationer

 

2012

2013

DIF/TD (nationale program)

1496*

1756**

Foreningsbaserede centre
(DIF/DGI/DFIF/Foreningsfitness)

104

42

Kommercielle Fitnesscentre

339

352/272#

Færøerne og Grønland

19

31

Professionel Boksning

18

20

Dansk Bodybuilding & Fitness

10

0

Kriminalforsorgen

31

21/15#

Internationale/nat. konkurrencer

118

240

Trav og galop

58

64

Internationale forbund/NADO’er

34

5

Øvrige tests

12

15

 * Inklusive tilkøb af 22 ekstra prøver fra specialforbund
** Inklusive tilkøb af 37 ekstra prøver fra specialforbund
# På grund af fejl på laboratoriet måtte hhv. 80 og 6 prøver annulleres. Tallene rummer derfor hhv. 352 og 21 optagne prøver og hhv. 272 og 15 gældende prøver.


Antal prøver under DIF
Der er gennemført i alt 1719 planlagte prøver (1501 urin/218 blod) på udøvere under DIF (i 2012: 1319 urin/155 blod =1474). Forbund under DIF har herudover tilkøbt 37 ekstra prøver i 2013, så det samlede tal bliver 1756 prøver. Den overvejende del er udført i forbindelse med træning (65 %), og 99,7 % er foretaget uden varsel. De mest kontrollerede idrætsgrene under DIF i 2013 er cykling (234), fodbold (165), håndbold (156), triatlon (141), atletik (109), svømning (101), ishockey (91), styrkeløft (81), roning (75), amerikansk fodbold (75) og kajak (60).

Dopingsager
Der var i alt 16 dopingsager fra prøver foretaget under DIF fordelt på 0 eliteudøvere, 5 konkurrenceudøvere (1 afventer kendelse) og 11 motionister (7 afventer kendelser). Det svarer til 0,9 % af prøverne, hvilket stort set svarer til niveauet i 2012, hvor antallet af sager under DIF lå på 0,7 %. Dopingsagerne fordeler sig således: styrkeløft (4), vægtløftning (7), cykling (1),ishockey (1), amerikansk fodbold (1), svømning (1) og triatlon (1).

Dopingkontroller i de foreningsbaserede centre har resulteret i 13 sager svarende til 31 %. I de kommercielle fitnesscentre har der været 101 gældende sager## svarende til 37 %.

Dopingsager i forhold til organisation

 

2012

2013

DIF

9

16

DGI

8

13

DFIF

0

0

Foreningsfitness

2

0

Fitnesscentre (kommercielle)

104

101##

Øvrige*

15

10

I alt

138

140

* Bl.a. Dansk Trav og Galop. Dansk Prof. Bokseforbund og Kriminalforsorgen.

## Der er i 2013 opsamlet 352 prøver i kommercielle fitnesscentre. Der har været rejst 121 sager. På grund af fejl på analyserne på Teknologisk Institut er 20 sanktioner blevet ophævet, 2 sager er annulleret under sagsbehandling (oplysning om positiv fund) og 58 prøver er erklæret tvivlsomme og dermed annulleret (heri indgår 11 prøver der ved efterprøvning på andet laboratorium blev fundet positive). Dermed er det antal prøver, der ikke er annulleret: 352 – (20+2+58)= 272.

Antal udøvere fordelt på sportsgrene med biologiske profiler (blod) i hhv. 2012 og 2013

Sportsgren

2012

2013

Atletik

6

10

Cykling

7

16

Kano/kajak

8

7

Roning

12

9

Svømning

9

11

Triatlon

11

15

I alt

53

68

TUE 2013
Anti Doping Danmark har i 2013 udstedt 195 TUE. Overordnet set er det nogenlunde det samme som i 2012. Samlet set blev der udstedt 138 til mænd og 57 til kvinder.

Fordelingen mellem de enkelte stofgrupper er ligeledes nogenlunde uændret siden 2012 og fremgår for de hyppigste stoffer i nedenstående tabel. Heraf fremgår det at astma/allergi, ADHD og diabetes er de sygdomme, hvis medicinske behandling, hyppigst fører til udstedelse af TUE i Danmark.

Indholdsstof

Sygdom

Antal

Terbutalin

Astma

91

Prednisolon

Høfeber

29

Ritalin

ADHD

17

Insulin

Diabetes

15

Cortisol

Muskuloskeletal

8

Thiazid

Forhøjet blodtryk

8

Prednisolon

Kronisk nyre/tarmsygdom

6

Væksthormon

Væksthormonmangel

5

Overtrædelser af Whereabouts-reglerne

 

2009

2010

2011

2012

2013

Missed tests (manglende tilstedeværelse)

3

4

6

4

6

Filing failures (mangler i indberetning)

2

2

0

0

0

Fitnesscentre
I alt 265 kommercielle fitnesscentre havde samarbejdsaftale med ADD i 2013. Der har udover prøvetagning her været i alt 439 konsulentbesøg. I de foreningsbaserede centre har der været 169 konsulentbesøg.

WADA

WADA' internationale statistik

Se Q and A vedr. WADA's internationale statistik