Programmer

ADD arbejder målrettet med forebyggelse og bekæmpelse af doping i 3 sammenhængende programmer og derudover med øvrige indsatser hos samarbejdspartnere i idrætten og samfundet generelt

Hvert program har en fast etableret ansvarlig medarbejdergruppe, en defineret målgruppe samt målrettede indsatser. Læs mere om de tre programmer:

Derudover samarbejder ADD med flere organisationer og myndigheder om forebyggelse og bekæmpelse af doping ved konkrete arrangementer og i særlige miljøer. Læs mere her: