Bestyrelse

Anti Doping Danmarks bestyrelsesmedlemmer beskikkes for en fireårig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Bestyrelsen består af:

  • Formand Leif Mikkelsen, medlem af Folketinget for Liberal Alliance (udpeget for 2019-2022 af Kulturministeren)
  • Poul Gade, advokat (udpeget for 2019-2022 af Kulturministeren)
  • Berit Puggaard, associate director, TNS Gallup (udpeget for 2017-2020 af Kulturministeren)
  • Kim Dalhoff, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Universitetshospital (udpeget for 2017-2020 af Kulturministeren)
  • Ditte Okholm-Naut, direktør i GymDanmark (udpeget for 2019-2022 år på indstilling fra DIF, DGI og Firmaidrætten)
  • Marie Overbye, lecturer, ph.d., University of Stirling (udpeget for 2017-2020 på indstilling fra DIF og Team Danmark)

Læs bestyrelsens forretningsorden