Organisation

Anti Doping Danmark (ADD) bliver ledet af en bestyrelse bestående af seks personer, hvoraf fire er udpeget af kulturministeren, mens ét medlem er udpeget på indstilling fra Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, og ét medlem er udpeget på indstilling fra Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

Direktøren for ADD varetager den daglige ledelse af sekretariatet med administrativ assistance fra sekretariatschefen. ADD’s faste medarbejdere har til huse i Idrættens Hus i Brøndby.

Ud over de ansatte i sekretariatet har ADD cirka 40 dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter ansat på deltid eller timebasis.

Se oversigt over ADD’s medarbejdere

Se oversigt over ADD’s bestyrelse

TUE-udvalg

Udøvere med lidelser, som kræver medicinsk behandling med præparater eller metoder, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, kan søge medicinsk dispensation – en såkaldt TUE.

ADD har et TUE-udvalg bestående af speciallæger inden for forskellige medicinske specialer, der vurderer ansøgninger om medicinsk dispensation.

TUE-udvalget følger de internationale retningslinjer for udstedelse af dispensationer.

TUE-udvalget kan kontaktes via TUE-ansvarlig Trine Skov Møgelvang

Forskningsudvalg

ADD's forskningsudvalg har til formål at initiere, koordinere og støtte forskning inden for antidopingområdet.

ADD’s forskningsmidler udgør i omegnen af 1 million kroner årligt. Midlerne fordeles til forskningsprojekter inden for specifikt beskrevne antidopingområder, der vælges fra år til år, samt gennem en åben pulje, hvor alle kan søge.

ADD’s forskningsudvalg består af repræsentanter fra sekretariatet og bestyrelsen.

Læs om ADD’s forskningsmidler

Forskningsudvalget kan kontaktes via videnskabelig konsulent Jakob Mørkeberg