Årsrapport 2018 er klar

08.04.19
Anti Doping Danmark har offentliggjort sin årsrapport 2018. Årsrapporten belyser Anti Doping Danmarks aktiviteter og mål for 2018 samt præsenterer 2018-regnskabet for organisationen.

Download Anti Doping Danmarks årsrapport 2018

Årsrapporten fortæller bl.a. om:
 
Flere fitnesscentre samarbejder med ADD
ADD oplevede i 2018 en betydelig stigning i antallet af fitnesscentre, som samarbejder med ADD om forebyggelse af fitnessdoping. Antallet af centre steg med 12 %, så 383 centre ved årsskiftet samarbejdede med ADD.

ADD sænkede igen i 2018 prisen for en samarbejdsaftale fra 6.000 kroner til 3.800 kroner pr. år. Prisen følger op på en prissænkning fra 8.500 kroner til 6.000 kroner i 2017, der har til formål at mindske fitnesscentrenes økonomiske barriere for at indgå en samarbejdsaftale.
 
Flere prøver i den organiserede konkurrenceidræt
Antallet af prøver i den organiserede konkurrenceidræt steg i 2018 med 5 %, så ADD i alt tog 1.856 prøver, og samtidig steg antallet af specialanalyser, hvor udøvernes prøver bliver analyseret på baggrund af de mest relevante dopingstoffer i forhold til deres idrætsgren.

Dopingkontrollen i den organiserede konkurrenceidræt er baseret på en risikovurdering, der har til formål at sikre den bedste og mest effektive dopingkontrolindsats inden for ADD’s ressourcer.

Yderligere introducerede ADD papirløs dopingkontrol i idrætten med henblik på at sikre en mere smidig og effektiv afvikling af dopingkontrol. I praksis betyder det, at udøverne sammen med dopingkontrollanten i forbindelse med dopingkontrol udfylder dopingkontrolformularen på en tablet. Danmark er blandt de første lande i verden til at arbejde med denne papirløse dopingkontrol.
 
Øget antal brugbare indberetninger på hotlines
Antallet af indberetninger på ADD’s to hotlines, ’Stop Doping’ og ’Stop Matchfixing’, steg i 2018. Yderligere bidrog en større andel af indberetningerne med relevant viden, som førte til, at ADD kunne arbejde videre med informationerne og viderebringe sager til behandling hos såvel myndigheder som i idrættens organisationer.
 
Forebyggelse i idrætten får større opmærksomhed
Når det nye WADA-kodeks træder i kraft fra 2021, får uddannelse i idrætten større opmærksomhed med en særlig standard. ADD bidrog i 2018 med kvalificering af indholdet i standarden via Europarådets Advisory Boards on Education.

I national sammenhæng har ADD over de senere år samtidig arbejdet på at tænke endnu mere helhedsorienteret i forebyggelsesindsatsen, så dopingkontrol, uddannelse og information i idrætten i større grad bliver tænkt sammen.
 
Netværk og samarbejde om forebyggelse af fitnessdoping
Indsatsen mod fitnessdoping og ikke mindst den forebyggende indsats mod, at unge udvikler forstyrrede kropsopfattelser, resulterede i 2018 i en række samarbejder og etablering af netværk.

Blandt eksemplerne er etableringen af et samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade, der fokuserer på det fælles overlap, der er omkring unge og kropsopfattelse. Ligeledes bød 2018 på etableringen at samarbejde med Danmarks Apotekerforening om oplysning til apotekspersonale om fitnessdoping, ligesom ADD havde faglig sparring med Herlev Hospitals endokrinologiske afdeling om personer, der har taget fitnessdoping og injiceret olie i muskler med henblik på at få dem til at fremstå større.

Download Anti Doping Danmarks årsrapport 2018