Steroidbrugere er overrepræsenterede i sundhedssystemet

22.11.18
Sundhedsprofilen blandt steroidbrugere er betydeligt dårligere end almenbefolkningen. Højere dødelighed, flere hospitalsbesøg og overrepræsentation inden for en lang række lidelser kendetegner brugere af anabole steroider i sundhedssystemet.

Et nyt studie fra Bispebjerg Hospital har undersøgt steroidbrugerne i forhold til en kontrolgruppe i sundhedssystemet. Studiet har påvist, at gruppen af steroidbrugere oftere må søge hjælp i sundhedssystemet end andre på samme alder i befolkningen.

Overordnet opsøger gruppen af steroidbrugere hospitalet mere end dobbelt så mange gange sammenlignet med andre i befolkningen med samme alder og køn, ligesom dødeligheden er tre gange så høj.

Resultaterne kommer fra et registerstudie, hvor læger fra Bispebjerg Hospital har analyseret sundhedsdata fra landsdækkende registre fra personer er testet positiv for anabole steroider.

”Studiet har påvist en meget bekymrende overrepræsentation af denne gruppe i sundhedssystemet. Informationerne kan vi som antidopingmyndighed med ansvar for forebyggelse af bl.a. anabole steroider ikke sidde overhørig,” siger seniorkonsulent Malene Radmer Johannisson, Anti Doping Danmark.

Steroidrelaterede bivirkninger giver udslag
Nogle af de mange hospitalsbesøg kan skyldes, at gruppen af steroidbrugerne er stærkt overrepræsenteret inden for en række lidelser relateret til steroidbrug.

Herunder har 13 gange så mange personer været i kontakt med hospitalsvæsnet pga. mandlig brystudvikling (gynækomasti) end kontrolgruppen. Ligeledes er der en betydelig overrepræsentation af personer med formindskede testikler og som følge heraf nedsat testosteronproduktion, der kræver medicinsk behandling, 2,5 gange flere svarende til 27 % med recepter på medicin til behandling af akne og 2,5 gange så mange med infertilitet eller nedsat frugtbarhed.

”Fra tidligere undersøgelser af bivirkninger fra anabole steroider ved vi, at der er en betydelig risiko for en lang række alvorlige lidelser. Vi har også på baggrund af tilbagemeldinger fra sundhedsprofessionelle inden for forskellige medicinske specialer haft en formodning om, at de havde en overrepræsentation. Med denne undersøgelse får vi desværre bekræftet, at det er tilfældet, men vi er overraskede over, i hvor stor grad gruppen faktisk er overrepræsenteret – og at det er på så mange sundhedsparametre, at de skiller sig negativt ud,” siger Malene Radmer Johannisson.

I den alvorlige ende viser studiet også, at tre gange så mange i gruppen af steroidbrugere havde været i kontakt med hospitalet som følge af såkaldte ikke-iskæmiske hjertesygdomme som uregelmæssig hjerterytme og muskelsygdomme i hjertet. Forekomsten af lidelser relateret til blodpropper var ligeledes fem gange så høj blandt gruppen af mænd, som er testet positiv for anabole steroider, sammenlignet med deres kontrolgruppe.

Læs den videnskabelige artikel

FAKTA OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen er gennemført blandt 545 mænd, der er testet positiv for brug af anabole steroider hos Anti Doping Danmark. Kontrolgruppen består af 5.450 mænd af samme alder og køn som de testede.

Undersøgelsen er gennemført at afdelingslæge, ph.d., klinisk lektor Henrik Horwitz, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

Studiet er godkendt af Datatilsynet, Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik.

Studiet har fået støtte fra Anti Doping Danmarks forskningspulje på 201.000 kroner.

Undersøgelsen er den første af sin art af den størrelse, hvor den undersøgte gruppe med sikkerhed har taget anabole steroider.

Ingen af de medicinske data i studiet er personhenførbare. Studiet er baseret på krypterede personnumre, der er kørt igennem en række udvalgte registre. Herefter er personnumrene af Danmarks Statistik omdannet til fiktive personnumre, som sammen med data fra registrene er sendt til forskeren. Det er således umuligt for forskerne at henføre individuelle data fra registrene til det oprindelige personnummer. Dette er den gængse metode brugt i registerstudier.