Vi skal forebygge, at unges kropsidealer fører til sygdom

22.11.18
Kronik

Af formand Mette Hartlev, direktør Michael Ask og seniorkonsulent Malene Radmer Johannisson, Anti Doping Danmark

Konsekvenserne ved brug af motionsdoping er et spørgsmål om folkesundhed! Vi har gennem længere tid kendt til de bivirkninger, som brug af anabole steroider kan have. Senest i denne uge har et studie fra Bispebjerg Hospital påvist, at det også har stor indvirkning på vores sundhedssystem.

Med den seneste undersøgelse ligger det klart, at gruppen af mænd, som har brugt anabole steroider, frekventerer sundhedsvæsnet markant mere end deres jævnaldrende. Helt konkret har de mere end dobbelt så mange hospitalsbesøg og behov for behandling, og de spreder sig ud over mange medicinske specialer, der spænder fra behandling af akne over behandling af lav testosteronproduktion til blodpropper. Yderligere er dødeligheden i gruppen tre gange så stor som blandt deres jævnaldrende i befolkningen.

Brug af doping har gennem mange år primært været anerkendt som et idrætsproblem, og derfor et emne, som skulle håndteres i regi af Kulturministeriet, hvor idrætten hører til. Men de sundhedsmæssige konsekvenser, som desværre bliver mere og mere tydelige, jo mere området bliver undersøgt, afslører et behov for, at også sundhedsområdet får øjnene op for behovet for at understøtte forebyggelsen og behandlingen på dette område.

Som ansvarlig for indsatsen mod motionsdoping kan Anti Doping Danmark selvfølgelig ikke sidde overhørig, at brugen af anabole steroider har konsekvenser for såvel det individ, der mærker konsekvensen af sit steroidbrug på egen krop, som for samfundet, hvor sundhedsvæsnet må bruge ekstra ressourcer på denne gruppe.

Den primære forebyggende indsats er i dag dialog, synlighed og samarbejde med personalet i landets motions- og fitnesscentre. I træningsmiljøerne er de unge i stadig højere grad til stede, og her er muligheden for at præge de unge gennem en god og sund træningskultur med gode rollemodeller. Indsatsen, dialogen og samarbejdet med centrene gør en forskel, men fitnesscentrene udtrykker ønske om endnu mere synlighed i indsatsen. Det er der inden for de nuværende rammer desværre ikke ressourcer til.

Samtidig viser projekter i samarbejde med udvalgte kommuner, at der er basis for at arbejde langt mere målrettet med at forebygge brug af anabole steroider og lignende motionsdopingstoffer ude i kommunerne. Her kan det fagpersonale, som i forvejen møder de unge i deres hverdag, gøre en afgørende forskel i forhold til de unges opfattelser af sundhed og realistiske kropsidealer.

Men erfaringerne viser, at fagpersonerne ikke føler sig klædt på til at håndtere problematikker om krop, træning, kost og motionsdoping. De mangler viden for at kunne matche den viden, som de unge henter inde i træningsmiljøerne i centret eller på nettet via træningsfora og sociale medier. Det behøver ikke koste mange penge at øge fokus på dette område: De kompetente fagpersoner er allerede derude, og erfaringen viser, at en øget bevidsthed om emnet og viden hos dem, der arbejder med de unge, gør en betydelig forskel. Dette bør ske gennem en koordineret indsats, som Anti Doping Danmark gerne går i spidsen for.

Unge med svært syn på deres krop
Kroppen som identitetsmarkør på bl.a. de sociale medier og deraf de unges syn på og forventninger til deres egen og andres krop er en komponent i en generel tendens, hvor unge har ondt i deres mentale sundhed. De seneste års trivselsundersøgelser viser en generation af unge, for hvem hverdagen er svær at håndtere, og presset er stort for at præstere i mange arenaer. Det gælder også i forhold til kroppen. Motionsdopingstoffer som anabole steroider og andre muskelopbyggende og fedtforbrændende stoffer, der indebærer risiko for alvorlige bivirkninger, bliver for nogle løsningen på et problem, fordi de er en genvej til at opnå den krop, der lever op til idealerne.

Set fra Anti Doping Danmarks stol er det afgørende at forsøge at præge de unges syn på krop, så chancen for, at de fravælger de sundhedsskadelige motionsdopingstoffer, er større. Målet er, at de forhåbentlig ikke bliver en del af de statistikker over steroidbrugere, som ifølge det nye registerstudie må frekventere sundhedssystemet langt oftere end deres jævnaldrende. Her er den forebyggende indsats i de unges rammer og miljøer afgørende.

Behov for koordineret behandling
Samtidig er der behov for at vi kan handle, når skaden er sket. I dag er det desværre sådan, at dem, der får bivirkninger som følge af brug af anabole steroider og brug for hjælp, lander i et behandlingsmæssigt ingenmandsland.

Brugen af anabole steroider giver ikke alene større muskler, men påvirker også en lang række andre af kroppens fysiologiske systemer. Deres sygdomsbillede spreder sig over en lang række af medicinske specialer, og den store udfordring er at koordinere en behandling af disse patienter, som registerstudiet også påviser, finder vej til adskillige forskellige områder af sundhedsvæsnet.

Tilbagemeldingerne til Anti Doping Danmark fra læger er da også, at det kan være svært at behandle det ofte ganske komplicerede sygdomsbillede, som denne type af patienter har. Steroidbrugerne går til den praktiserende læge og bliver henvist til ét speciale, som håndterer én bivirkning. Denne bivirkning kan med stor sandsynlighed være én blandt flere, og samtidig er der også ofte et væsentligt element af afhængighed, som ikke kan behandles i specialerne, men som i stedet må henvises til den kommunale rusmiddelbehandling, hvor anabole steroider i øvrigt ikke er et stof, som er inkluderet i behandlingsgarantien. I denne proces er der ingen specialiseret og koordineret hjælp at hente, som kan sikre en helhedsorienteret behandling af disse patienter.

Set i det samlede perspektiv med den efterhånden store viden, der foreligger om konsekvenserne ved brug af motionsdopingstoffer som anabole steroider, opfordrer vi hos Anti Doping Danmark de ansvarlige på sundhedsområdet til at gå ind i dialogen om emnet og tage del i at arbejde målrettet for både at styrke den forebyggende indsats og at se på løsninger for en bedre koordinering af behandlingen af denne gruppe af patienter.

Læs artiklen om resultaterne fra det videnskabelige studie