ADD indstiller Dansk Atletik Forbund til Kulturministerens Idrætspris

23.11.18
Kulturministeriet har offentliggjort kandidaterne til Kulturministerens Idrætspris 2018. Anti Doping Danmark har indstillet Dansk Atletik Forbund for sin indsats for fair idræt.

Anti Doping Danmarks bestyrelse ønsker at indstille Dansk Atletik Forbund (DAF) til Kulturministerens Idrætspris 2018 for sin ekstraordinære indsats for at sætte fokus på en fair idrætskultur fra børnehøjde til international elite.

Skarpe holdninger – konsekvente handlinger
DAF har i 2018 – og i årene forud herfor i øvrigt – i både tale og handling konsekvent stået for en meget tydelig linje i forhold til at kæmpe de rene atleters sag ved at bekæmpe doping i atletiksporten.

DAF er med særligt direktør Jakob Larsen og formand Karsten Munkvad gået forrest i leveringen af skarpe antidoping-budskaber og i arbejdet for at skabe opbakning til nødvendige reformtiltag i det internationale atletikforbund, IAAF. Dansk Atletik Forbund har konsekvent bakket op om IAAF’s udelukkelse af det russiske atletikforbund. På trods af hård international kritik har forbundet stået fast.

Fremme af fairplay-værdier hos kommende generationer
DAF har samtidigt ydet et betydeligt bidrag til uddannelsen – og dannelsen – af kommende generationers idrætsudøvere og dermed til idrættens integritet.

Når der hvert år afholdes Skole OL i Danmark, er det under overskriften ' fællesskab, færdighed og fairplay'. Det har DAF via Skole OL italesat i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Anti Doping Danmark, ved at udarbejde undervisningsmateriale der netop sætter fokus på fairplay, respekt for reglerne, for idrætten og for alle på og uden for banen. Materialet giver klasserne mulighed for at fordybe sig i dilemmaer, der fokuserer på fairplay i idrætten.

Ud over undervisningsmaterialet har forbundet iværksat Skole OL Fairplayløftekonkurrencen, hvor hver klasse kan indsende deres eget fairplay-løfte og vinde muligheden for at deltage i Skole OL-finalen samt at præsentere fairplayløftet ved åbningsceremonien ved Skole OL.

Ved Skole OL-finalen i juni 2018 satte Fairplayløftevindere fra 5.c, Dybbøl Skolen ord på fairplay:

”Vi lover at vi ikke snyder
Vi lover at vi ikke reglerne bryder
Vi vil være fair overfor hinanden
Selvom vi på skammelen ikke er 1. eller 2.
Vi vil heppe og være glade
selvom vi får en skade
Vi lover at dagen bliver god
Vi udviser al vor mod
Det drejer sig ikke kun om held i skole OL
Men at alle skal være med!”

Dansk Atletik Forbund har med sin indsats samlet set ydet et betydeligt bidrag til mere fair konkurrence i atletiksporten, og i idrætten i det hele taget – på både kort og lang sigt. Dansk Atletik Forbund fortjener derfor at blive honoreret med Kulturministerens Idrætspris 2018.

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse