Anti Doping Danmarks årsrapport 2017 er klar

17.04.18
Anti Doping Danmark har offentliggjort sin årsrapport 2017, der fortæller om organisationens aktiviteter og mål samt præsenterer regnskabet for 2017.

Forside til Anti Doping Danmarks årsrapport 2017Download ADD’s årsrapport 2017

Blandt de berørte emner i årsrapporten er:

Flere bestilte prøver i idrætten
2017 bød på et stigende antal bestilte prøver fra nationale og internationale specialforbund, andre nationale antidopingorganisationer og eventarrangører.

Ud over det planlagte testprogram for den organiserede konkurrenceidræt, hvor der i 2017 blev gennemført 1.768 test, gennemførte ADD 546 prøver i 2017 mod 332 i 2016. Stigningen indikerer, at ADD er en troværdig samarbejdspartner, når aktører fra ind- og udland skal vælge samarbejdspartner til at gennemføre dopingkontrol i Danmark.

Sænkede priser og styrket samarbejde med motions- og fitnesscentre
For de kommercielle motions- og fitnesscentre betød 2017 sænkede priser for en samarbejdsaftale med ADD. I 2017 faldt prisen fra 8.500 kroner om året til 6.000 kroner om året for en aftale. Og fra 2018 har ADD yderligere sænket prisen til 3.800 kroner om året for en samarbejdsaftale. Målet med prisfaldet er at sikre, at prisen ikke er en barriere for, at centre kan indgå samarbejde med ADD om at forebygge og bekæmpe doping i centrene.

2017 viste ligeledes et stærkere samarbejde og øget dialog med såvel kommercielle som foreningsbaserede centre, som samarbejder med ADD. Konkret oplever ADD, at ansatte i centrene i større grad end tidligere bruger ADD til rådgivning, indgår i dialog i forhold til at forebygge brug af doping blandt medlemmer og kontakter ADD ved konkret mistanke om brug af doping.

Samarbejde med andre myndigheder
For at sikre en koordineret og så bred indsats som muligt på såvel doping- som matchfixingområdet har ADD gennem de senere år arbejdet for at indgå formaliserede samarbejdsaftaler med blandt andet andre myndigheder.

I 2017 indgik ADD samarbejdsaftaler med SKAT og Spillemyndigheden. Aftalerne styrker muligheden for at koordinere indsatsen mod doping og matchfixing.

Yderligere indgik ADD i 2017 en samarbejdsaftale med den internationale private spiloperatør, Kindred Group.

Kommissorium for matchfixing faldt på plads
Siden etableringen af Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing i 2016 har platformens medlemmer arbejdet på et kommissorium, der beskriver rammerne for platformens arbejde.

I 2017 faldt kommissoriet på plads og blev godkendt af kulturministeren.

Sammen om fair idræt
I 2016 gennemførte ADD i samarbejde med tre specialforbund et pilotprojekt, der havde til formål at udarbejde vejledningsmaterialet ’Sammen om fair idræt’, som forbundene kan bruge til at udarbejde egne antidoping- og matchfixingpolitikker samt handlingsplaner i tilfælde af overtrædelser af regler i deres forbund.

Vejledningsmaterialet blev gjort tilgængeligt for alle i 2017.

WADA Compliance Review
På de indre linjer fyldte udarbejdelsen af den såkaldte WADA Compliance Review i 2017 hos ADD. Med afsæt i et stort spørgeskema fra WADA, gennemgik og beskrev ADD sin praksis inden for bl.a. kontrol, medicinsk dispensation, sagsbehandling og forebyggelse.

På baggrund af svarene i spørgeskemaet fik ADD en tilbagemelding fra WADA i form af en såkaldt corrective action plan, der pålagde ADD at gennemføre mindre justeringer inden for en given tidsperiode. ADD har siden gennemført disse justeringer, der bl.a. vedrørte indberetning af koder for idrætsdiscipliner og justering af ADD’s skema for ansøgning af medicinsk dispensation (TUE).

Økonomi
På bundlinjen gik ADD ud af 2017 med større overskud end forventet. Især øget driftstilskud fra Kulturministeriet samt flere bestilte prøver og samarbejdsaftaler med kommercielle motions- og fitnesscentre bidrog til flere indtægter.

Stigningen i bestilte prøver og flere samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre var blandt andet medvirkende til, at udgifterne også steg.

ADD er over de senere år vokset, og det er vurderet, at organisationen som følge heraf bør have en lidt øget egenkapital. 2017-resultatet er med til at sikre en stabil egenkapital, der samtidig sikrer fleksibilitet i økonomien til f.eks. ikke forudsete udgifter.

Download ADD’s årsrapport 2017

Yderligere information
Kommunikationskonsulent Ditte Toft, ADD, tlf. 22 91 82 72

Sekretariatschef Kim Højgaard Ravn, ADD, tlf. 51 90 45 78