Lovgrundlag

Anti Doping Danmark har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt.

I henhold til lov om fremme af integritet i idrætten, jfr.  lov om fremme af dopingfri idræt nr. 1438 af 22. december 2004 samt gældende lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven, LBK nr. 536 af 29. april 2015 samt bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt, BEK nr. 1454 af 15. december 2014, skal Anti Doping Danmark varetage følgende opgaver:

1. Dopingkontrol
2. Anmeldelse og indbringelse af dopingsager (nyt pr. 2015)
3. Oplysningsvirksomhed
4. Forsknings - og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping
5. Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
6. Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADDs virkeområde.

ADD skal i samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD’s opgaver i overensstemmelse med Lov om fremme af integritet i idrætten og internationale regler på området.

ADD udfører således dopingkontrol både inden for den organiserede idræt og inden for uorganiseret idræt; herunder fitness og styrketræning, samt varetager informations-, rådgivnings- og kampagneopgaver nationalt og internationalt.

Læs ADD's 'Strategi 2016-18'

Læs vedtægter for Anti Doping Danmark

Læs bestyrelsens forretningsorden

Læs ADD's udviklingsaftale med Kulturministeriet for 2015

- Bilag 1 til Udviklingsaftale for Anti Doping Danmark 2015 - Operationelle mål