Anti Doping Danmark indstiller forskere til Kulturministerens Idrætspris

Forskning i bivirkninger på kort og lang sigt ved brug af anabole androgene steroider har vakt international genklang. Derfor indstiller Anti Doping Danmark forskerne Jon Bjarke Rasmussen og Caroline Kistorp til Kulturministeriets Idrætspris.

Anti Doping Danmarks bestyrelse har indstillet læge og ph.d.-studerende, Jon Bjarke Rasmussen, og overlæge og klinisk forskningslektor, Caroline Michaela Nervil Kistorp, begge tilknyttet Endokrinologisk Forskningsenhed på Herlev Hospital, til Kulturministerens Idrætspris for deres banebrydende og internationalt anerkendte forskning i langsigtede bivirkninger ved misbrug af anabole androgene steroider (AAS).

Resultaterne fra undersøgelserne fra Herlev har genereret væsentlig ny viden inden for et fagligt felt, som hidtil hovedsageligt har bygget på resultater fra casestudier, der generelt er vanskelige at lave videnskabelige konklusioner på, samt kliniske studier, der af etiske grunde ikke afspejler de doser og præparater, der anvendes i praksis, og som derfor heller ikke giver et realistisk billede af bivirkninger.

Anti Doping Danmarks informationsindsats om bivirkninger ved brug af AAS har hidtil været udfordret af manglende videnskabelig dokumentation, men resultaterne fra Herlev-studierne styrker det faglige fundament for Anti Doping Danmarks forebyggende oplysningsindsats.

Forskernes omfattende undersøgelser har afdækket, at AAS kan medføre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser relateret til en negativ påvirkning af mandens egenproduktion af testosteron med øget risiko for infertilitet og depression samt nedsat sexlyst, nedsat insulinfølsomhed med øget risiko for type-2 diabetes samt risiko for forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom i flere år efter endt misbrug.

Forskerne fra Herlev har publiceret flere artikler i internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter og har præsenteret deres undersøgelser på store internationale konferencer, hvor de danske resultater har skabt betydelig opmærksomhed og interesse for yderligere forskning på området.

Resultaterne fra Herlev har bidraget væsentligt til vidensgrundlaget om AAS’ påvirkning af kroppen. Anti Doping Danmark har derfor et nyt og stærkere fundament at udvikle forebyggelsesindsatser på blandt målgrupper, som søger og overvejer at prøve kræfter med disse stoffer. Det gælder både målgrupper i konkurrenceidrætten og i motions- og fitnesscentrene.

Den nye viden har derudover gjort det muligt at målrette information til de relevante sundhedsfaglige grupper, som møder AAS-misbrugere med helbredsproblemer i sundhedsvæsnet. Derfor fortjener Jon Bjarke Rasmussen og Caroline Michaela Nervil Kistorp at blive honoreret med Kulturministerens Idrætspris 2017.

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse om de nominerede til Kulturministerens Idrætspris 2017

Yderligere information
Kommunikationskonsulent Ditte Toft, ADD, tlf. 22 91 82 72