Anti Doping Danmark bakker op om et styrket og mere uafhængigt WADA

iNADO har efter sin generalforsamling offentliggjort en erklæring, der opfordrer til et styrket WADA med øget uafhængighed i fremtiden.

Anti Doping Danmark bakker op om den internationale interesseorganisation for antidopingorganisationer, iNADO’s, erklæring, der blev offentliggjort efter organisationens generalforsamling den 11.-12. marts 2017 i Lausanne.

Erklæringen præsenterer en række konkrete reformforslag, der bygger på de såkaldte Copenhagen Proposals, der blev udarbejdet af 17 nationale antidopingorganisationer på et møde i København i august 2016.

”Anti Doping Danmark har siden afsløringerne om statsorganiseret doping i Rusland taget aktivt del i arbejdet for at forbedre det internationale antidopingsystem. iNADO’s erklæring bidrager med konkrete forslag, som WADA, IOC og de nationale regeringer forhåbentlig vil tage med i deres videre reformarbejde af antidopingsystemet,” siger direktør Michael Ask, Anti Doping Danmark.

iNADO foreslår følgende ændringer:

  • Interessekonflikten, der eksisterer, når idrætsorganisationer kontrollerer antidopingbeslutninger, skal eliminieres.
  • WADA skal stykes gennem øget uafhængighed, gennemsigtighed og investeringer. 
  • WADA’s muligheder for at overvåge overholdelsen af regler og retningslinjer, efterforske og pålægge sanktioner skal øges, så alle lande, der involverer sig i statsstøttet eller institutionaliseret doping, bliver stillet til ansvar for det. 
  • Udøvere, der er blevet snydt som følge af doping, skal have en signifikant og meningsfuld anerkendelse og fejring af deres præstation, herunder en hurtig reallokering af medaljer.
  • Der skal etableres programmer til støtte og beskyttelse af modige whistleblowers.

”Det er vigtigt, at vi kigger fremad og kommer med konstruktive forslag til konkrete ændringer, der er realistiske at gennemføre. De konkrete reformforslag tager afsæt i almindelige principper for good governance, som fremtidens antidopingarbejde bør bygge på. Og så skal vi ikke glemme hverken de udøvere, der er kommet i klemme, fordi de uretmæssigt tabte til udøvere, der snød med doping, eller de modige whistleblowers, der tør tage bladet fra munden,” siger Michael Ask. 

Erklæringen kommer forud for WADA’s symposium, der finder i sted i Lausanne i dagene den 13.-15. marts 2017. Her er reformer af det internationale antidopingarbejde ligeledes på dagsordenen.

Reformforslagene fra iNADO tjener samtidig som inspiration for arbejdet i WADA’s Governance Working Group, der skal se nærmere på WADA’s fremtidige ledelse og forvaltning. I arbejdsgruppen deltager to repræsentanter fra nationale antidopingorganisationer.

Erklæringen fik opbakning af alle de tilstedeværende nationale antidopingorganisationer ved iNADO’s generalforsamling.

Læs iNADO’s erklæring

Yderligere information
Kommunikationskonsulent Ditte Toft Clausen, ADD, tlf. 2291 8271
Direktør Michael Ask, ADD, tlf. 2555 1014