Regler for kosttilskud

Kosttilskud omfattes af fødevarelovgivningen
Kosttilskud er således omfattet af de generelle mærkningsregler, reglerne for tilsætningsstoffer, reglerne for nye fødevarer og fødevareingredienser, reglerne for egenkontrol og reglerne for anprisning.

Lægemidler kan ikke være kosttilskud.
Det betyder, at produkter, der falder ind under lægemiddeldefinitionen, ikke kan markedsføres som kosttilskud. Lægemidler er ifølge lægemiddellovens § 1:
”varer, som er bestemt til at tilføres mennesker eller dyr for at forebygge, erkende, lindre, behandle eller helbrede sygdom, sygdomssymptomer og smerter eller for at påvirke legemsfunktioner.”

Krav til virksomheder, som markedsfører sportsprodukter
Virksomheder, der markedsfører sportsprodukter, skal være registreret eller godkendt, jf. autorisationsbekendtgørelsen. Ud over den almindelige egenkontrol skal virksomheden udføre særlig kontrol af tilsatte næringsstoffer, jf. tilsætningsstofbekendtgørelsen.