Antiøstrogener

Under de hormonelle modulatorer findes nogle stofgrupper, som hyppigt benyttes af steroidbrugere til at afhjælpe bivirkninger af anabole steroider. Det drejer sig om ’aromatasehæmmere’, ’selektive østrogen receptor modulatorer’ og andre ’antiøstrogener’.

Østrogener er en gruppe kvindelige kønshormoner, som fremmer udviklingen og vedligeholdelsen af kvindelige kønskarakteristika. Da nogle anabole steroider ’aromatiserer’ dvs. omdannes ved hjælp af enzymet ’aromatase’ til østrogener, medfører det samtidig fysiologiske forandringer relateret til virkningen af disse, såsom udvikling af bryster. Disse stofgrupper har til formål enten at blokere produktionen- eller udnyttelsen af østrogener eller hæmmer deres virkninger.

Bivirkninger
Typiske bivirkninger ved denne gruppe stoffer er væskeophobning, opkast, hedeture og knogleskørhed.