S3 Beta-2-agonister

Alle selektive og ikke-selektive beta-2-agonister, inklusive alle optiske isomere, er forbudte, inklusive men ikke begrænset til:

Fenoterol; formoterol; higenamine; indacaterol; olodaterol; procaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; terbutalin; og vilanterol.

Bortset fra:

  • Inhaleret salbutamol (maximum indgivet dosis 1600 mikrogram over 24 timer, hvilket ikke må overstige 800 mikrogram over 12 timer);
  • Inhaleret formoterol (maximum indgivet dosis 54 mikrogram over 24 timer) og
  • Inhaleret salmeterol (maximum 200 mikrogram over 24 timer)

Tilstedeværelsen i urinen af salbutamol >1000 ng/ml eller formoterol >40 ng/ml formodes ikke at være et påtænkt terapeutisk brug af præparatet, og vil blive betragtet som et ulovligt analytisk fund, med mindre idrætsudøveren kan bevise – gennem et kontrolleret farmakokinetisk studie/undersøgelse – at det unormale fund var en konsekvens af en inhaleret terapeutisk dosis op til det maksimalt tilladte som indikeret i ovenstående.

Inhaleret terbutalin kræver dispensation fra dopinglisten (TUE)