Restriktioner ved udvalgt medicin

Her finder du oversigt over de gældende dispensations regler for udvalgt medicin

Såfremt du jævnfør guiden for dispensationsregler er international eliteidrætsudøver eller national eliteidrætsudøver  er der restriktioner på brug af følgende medicingrupper:

Såfremt du jævnfør guiden for dispensationsregler er Øvrig idrætsudøver eller under 15 år gammel eller medlem af et DGI-fitnesscenter, Foreningsfitness eller et kommercielt fitnesscenter eller ikke kan finde dig selv i nogle af de definerede grupper skal du ikke have dispensation for brug af medicin fra ovennævnte medicingrupper, men blot oplyse om eventuel brug af medicin ved en dopingkontrol, og efterfølgende kunne dokumentere brugen på baggrund af en lægejournal.