Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing

Siden 2016 har Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing samlet en række organisationer, der har det til fælles, at de alle har til opgave at bekæmpe matchfixing.

Da den daværende kulturminister Marianne Jelved i 2014 underskrev Europarådets kommissorium om manipulation af idrætskonkurrencer, forpligtede Danmark sig til at identificere en national platform til bekæmpelse af matchfixing.

 

Den nationale platform for koordinering af bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer, også kaldet Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, startede sit virke i 2016.

 

Platformen arbejder med afsæt i ’Kommissorium for national platform for koordinering af bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer’.

 

De medvirkende organisationer i platformen er:

  • Kulturministeriet
  • Rigsadvokaturen
  • Hvidvasksekretariatet (Politi)
  • Spillemyndigheden (sekretariat)
  • Danmarks Idrætsforbund
  • Dansk Boldspil-Union
  • Danske Spil
  • Danish Online Gambling Association
  • Anti Doping Danmark (tidligere sekretariat)

De medvirkende organisationer i Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing repræsenterer en række forskellige organisationstyper med varierende formål og arbejdsområder. Men fælles for alle er, at de som en del af deres virke har ønske om eller pligt til at forebygge og bekæmpe manipulation af spil i forskellige afskygninger.

 

Platformen består af tre dimensioner i form af et strategisk forum, en koordineringsgruppe samt sekretariatet. Det strategiske forum mødes i henhold til kommissoriet for platformen én til to gange årligt, mens koordinationsgruppen mødes efter behov, dog minimum tre til fire gange årligt.

 

Sekretariatet

I henhold til bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten blev sekretariatsfunktionen i Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing placeret hos Anti Doping Danmark. Funktionen overgik til Spillemyndigheden ved årsskiftet 2022/2023.

 

Sekretariatsfunktionen har ansvar for at sikre, at opgaver og ansvarsområder inden for platformen holder sig inden for gældende lovgivning, og Spillemyndigheden fungerer som informationscenter, der modtager, analyserer og videregiver information og efterretninger om uregelmæssigt spil samt overtrædelse af love og regler på områder til de relevante organisationer og myndigheder.