Matchfixing

Anti Doping Danmark har bidraget til indsatsen mod matchfixing som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing frem til udgangen af 2022. Platformen er nu overgået til Spillemyndigheden.

Danmark tilsluttede sig i 2014 Europarådets konvention vedrørende manipulation af idrætskonkurrencer, der har til formål at bekæmpe snyd i idrætten i form af manipulation af idrætskonkurrencer, og som forpligter de tilsluttede lande til at identificere en national platform.

 

Den nationale platform for koordinering af bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer, i daglig tale Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, blev etableret i 2016 med deltagelse af en række forskellige nationale organisationer, der repræsenterer myndigheder, idrætten og spillemarkedet.

 

Læs mere om Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing

 

Anti Doping Danmark har fra 2016 frem til udgangen af 2022 varetaget funktionen som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing i henhold til Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten. Ved årsskiftet 2022/2023 overgik sekretariatsfunktionen til Spillemyndigheden. Anti Doping Danmark fortsætter dog sit virke med at bekæmpe matchfixing i forskellige internationale sammenhænge.

 

Læs mere om lovgivningen på området for matchfixing

 

Læs mere om regler på området for matchfixing og anden uetisk adfærd

 

Indberet viden eller mistanke om matchfixing

Spillemyndigheden varetager som en del af sekretariatsfunktionen for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing den nationale indberetning for matchfixing, hvor alle kan indberette viden eller mistanke om matchfixing og anden uetisk adfærd.

 

Læs mere og gå til indberetning her

 

Alle indberetningkanaler er underlagt et højt sikkerhedsniveau, og det er muligt at være anonym, hvis du ønsker det.

 

Spillemyndigheden håndterer alle indberetninger ved at validere oplysningerne, hvorefter de bliver vurderet. På baggrund af bl.a. informationer fra indberetninger, videregiver Spillemyndigheden sager og information til de relevante myndigheder eller organisationer i Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

 

Spil til stregen

Spil på sport er særligt udbredt blandt idrætsudøvere, og risikoen for spilafhængighed indebærer også en matchfixingrisiko.

 

Anti Doping Danmark støtter derfor op om Center for Ludomanis kampagne ’Spil til Stregen’, der sætter fokus på gambling blandt idrætsudøvere. Kampagnen fokuserer på, hvad der frister mange idrætsudøvere til at spille på sport, hvilke konsekvenser gambling kan have på bl.a. ens egen præstation og risikoen for matchfixing, når udøvere mister kontrollen og lader sig friste til at påvirke eget spil.

 

Kampagnen informerer også om, hvor man som idrætsudøver, spilafhængig eller pårørende kan få hjælp.

 

Besøg kampagnesiden ’Spil til Stregen’

Stop Matchfixing

Stop Matchfixing

Har du viden eller mistanke om matchfixing eller anden lignende uetisk adfærd, kan du indberette din viden sikkert gennem Spillemyndighedens indberetningssystem.

 

Læs mere og indberet her