Matchfixing

Anti Doping Danmark bidrager til indsatsen mod matchfixing som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

Danmark tilsluttede sig i 2014 Europarådets konvention vedrørende manipulation af idrætskonkurrencer, der har til formål at bekæmpe snyd i idrætten i form af manipulation af idrætskonkurrencer, og som forpligter de tilsluttede lande til at identificere en national platform.

 

Den nationale platform for koordinering af bekæmpelsen af manipulation af idrætskonkurrencer, i daglig tale Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, blev etableret i 2016 med deltagelse af en række forskellige nationale organisationer, der repræsenterer myndigheder, idrætten og spillemarkedet.

 

Læs mere om Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing

 

Anti Doping Danmark har siden 2016 varetaget funktionen som sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing i henhold til Bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten.

 

Læs mere om lovgivningen på området for matchfixing

 

Læs mere om regler på området for matchfixing og anden uetisk adfærd

 

Indberet viden eller mistanke om matchfixing

Anti Doping Danmark varetager som en del af sekretariatsfunktionen for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing den nationale indberetning for matchfixing, hvor alle kan indberette viden eller mistanke om matchfixing og anden uetisk adfærd.

 

Gå til indberetning

 

Alle indberetningkanaler er underlagt et højt sikkerhedsniveau, og det er muligt at være anonym, hvis du ønsker det.

 

Anti Doping Danmark håndterer alle indberetninger ved at validere oplysningerne, hvorefter de bliver vurderet. På baggrund af bl.a. informationer fra indberetninger, videregiver Anti Doping Danmark sager og information til de relevante myndigheder eller organisationer i Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

 

Anti Doping Danmark modtager også indberetninger fra andre organisationer, samarbejder internationalt og har formelle samarbejdsaftaler, der bl.a. inkluderer udveksling af relevante informationer. Anti Doping Danmark har formelle samarbejdsaftaler med Rigspolitiet, Spillemyndigheden, SKAT samt et privat spilleselskab.

 

Spil til stregen

Spil på sport er særligt udbredt blandt idrætsudøvere, og risikoen for spilafhængighed indebærer også en matchfixingrisiko.

 

Anti Doping Danmark støtter derfor op om Center for Ludomanis kampagne ’Spil til Stregen’, der sætter fokus på gambling blandt idrætsudøvere. Kampagnen fokuserer på, hvad der frister mange idrætsudøvere til at spille på sport, hvilke konsekvenser gambling kan have på bl.a. ens egen præstation og risikoen for matchfixing, når udøvere mister kontrollen og lader sig friste til at påvirke eget spil.

 

Kampagnen informerer også om, hvor man som idrætsudøver, spilafhængig eller pårørende kan få hjælp.

 

Besøg kampagnesiden ’Spil til Stregen’

Stop Matchfixing

Stop Matchfixing

Har du viden eller mistanke om matchfixing eller anden lignende uetisk adfærd, kan du indberette din viden sikkert gennem Anti Doping Danmarks indberetningssystem.

 

Gå til indberetning