Internationale regler for antidoping

Det internationale antidopingagentur, WADA, fastsætter de internationale antidopingregler gældende for eliteidrætsudøvere verden over.

Regelsættet for antidoping betegnes World Anti-Doping Program (WADP) og består af regler og retningslinjer, som sikrer harmonisering af de nationale og internationale antidopingprogrammer.

 

De væsentligste elementer i WADP er det internationale kodeks for antidoping (WADA-kodekset eller World Anti-Doping Code) og de internationale standarder.

 

WADA-kodekset

Det internationale kodeks for antidoping er det overordnede dokument for antidopingregler, som alle, der har tilsluttet sig det, er forpligtede til at følge. Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund har tilsluttet sig kodekset.

 

Læs mere om World Anti-Doping Code

 

Internationale standarder

Til WADA-kodekset hører otte internationale standarder, der mere detaljeret beskriver, hvordan antidopingarbejdet skal gennemføres:

  • Dopinglisten (Prohibited List)
  • Prøvetagning (International Standard for Testing)
  • Analysevirksomhed (International Standard for Laboratories)
  • Dispensation fra Dopinglisten (International Standard for Therapeutic Use Exemption)
  • Persondatabeskyttelse (International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information) 
  • Compliance med kodekset for underskrivende parter (Code Compliance for Signatories)
  • Uddannelse (Education)
  • Sagsbehandling (Results Management)

 

UNESCO-konventionen mod doping i sport

UNESCO-konventionen mod doping i sport er den internationale konvention, der forpligter landes regeringer til at bekæmpe doping. Danmark har tilsluttet sig og ratificeret konventionen og accepterer dermed WADA-kodekset og de internationale standarder for antidopingarbejdet.

 

Læs UNESCO-konventionen mod doping i sport

Stop Doping!

Stop Doping!

Har du viden eller mistanke om brug eller distribution af doping, kan du indberette din viden sikkert gennem Anti Doping Danmarks indberetningssystem.

 

Gå til indberetning