Regler mod matchfixing

Stop Matchfixing

Har du viden eller mistanke om matchfixing eller anden lignende uetisk adfærd, kan du indberette din viden sikkert gennem ADD's indberetningssystem.
Gå til indberetningssystem

Der er to regelsæt i idrætten i Danmark for matchfixing. Danmarks Idrætsforbund har et reglement gældende for alle sine idrætsgrene, og Dansk Boldspil-Union har sit eget regelsæt for matchfixing gældende for fodbold.

Danmarks Idrætsforbunds matchfixingregulativ
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har regler om matchfixing og anden uetisk adfærd. Disse gælder for alle udøvere, trænere, ledere, dommere m.fl. i alle idrætsgrene under DIF.

Eksempler på matchfixing kan være:

  • Forsætning manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence.
  • Forsætlig underpræstation. 
  • Forsætligt nederlag i en konkurrence.
  • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke idrætskonkurrencen i en bestemt retning.

Eksempler på uetisk adfærd kan være:

  • Misbrug af intern viden ved f.eks. at videregive informationer, der kan udnyttes i forbindelse med betting.
  • Spil på egen konkurrence – også selvom der spilles på sejr.
  • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende konkurrence.

Regelsættet forpligter desuden udøvere til at reagere, hvis de har kendskab til eller mistanke om matchfixing eller selv bliver kontaktet med henblik på at fixe en konkurrence. Du kan indberette din viden på hotlinen 'Stop Matchfixing'.

Læs DIF’s matchfixingregulativ 

Dansk Boldspil-Unions regelsæt mod matchfixing
Danmarks Idrætsforbunds matchfixingregulativ er ligeledes gældende for fodbolden i regi af Dansk Boldspil-Union (DBU). DBU har tilføjet supplementer til udvalgte paragraffer i matchfixingregulativet fra DIF.

Læs om DBU’s supplerende regler mod matchfixing