Spejlven

Med ambitionen om at give børn og unge realistiske og sunde kropsidealer og øget selvværd gennemfører Anti Doping Danmark i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade projektet Spejlven målrettet skolernes 6. klasser og de voksne omkring dem.

Undersøgelser af børn og unges trivsel afslører, at en stor andel har det svært, og at kroppen spiller en betydelig rolle i forhold til de præstationspres, børnene og de unge oplever.

 

Spejlven er Anti Doping Danmark og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades fælles projekt, der skal forsøge at give børn, unge og voksne et fælles sprog om kroppen samt at styrke børn og unges forhold til realistiske og sunde kropsidealer med henblik på at øge deres trivsel og selvværd. Målgruppen er elever i 6. klasse og de voksne omkring dem.

 

Spejlven sætter fokus på mangfoldighed og på, hvad kroppen kan, i en tid hvor udseende får stor opmærksomhed, og hvor redigerede billeder på f.eks. sociale medier påvirker unges kropsidealer.

 

Børn og unge skal vide, hvordan kroppen ser ud i deres alder, hvordan en naturlig krop ser ud og ikke mindst, at kroppe er vidt forskellige. Derfor sætter Spejlven også fokus på fællesbad efter idrætstimen og efter fritidsaktivitet og på sunde træningsmiljøer i den lokale forening eller fitnesscentret.

 

Voksnes ansvar

Et vigtigt element i Spejlven er de voksnes rolle i projektet. Det er ikke kun de unge, som skal lære om krop, sundhed og trivsel. De mange forskellige voksne, som er omkring børnene og de unge i hverdagen spiller også en vigtig rolle for kropstrivsel.

 

Når voksne taler dårligt om egen eller andres krop, kører strenge træningsregimer eller taler om forbudte madvarer i hverdagen, påvirker det også børn og unges sprog og holdning.

 

Spejlven belyser dette og forsøger at klæde såvel forældre som lærere, pædagoger og idrætstrænere på til at tale om krop og at hjælpe børn og unge på vej til god kropstrivsel.

 

Er du som forælder til en ung nysgerrig på, hvad du kan gøre for at øge dit barns kropstrivsel, kan du besøge Spejlven-hjemmesiden til forældre.

Kan du ikke se videoen, er det fordi du ikke har tilladt cookies på siden. Du kan ændre dine cookieindstillinger ved at klikke på det runde sort-hvide ikon nederst til venstre på siden.

Workshop og kurser på din skole?

Spejlven er et gratis tilbud til alle skoler, der har interesse til at deltage i projektet.

Indholdet i et forløb med Spejlven på skolen er:

 • Workshop for elever i 6. klasse
  • To timers workshop faciliteret af en medarbejder på Spejlven
 • Undervisningsmateriale, som lærere kan benytte før og efter workshoppen
  • Udarbejdet i samarbejde med Dansk Skoleidræt
 • Kursus for tværprofessionelle fagpersoner
  • To timers kursus for f.eks. lærere, pædagoger, ATK-vejledere, SSP, PPR, sundhedsplejersker, idrætstrænere og fitnesspersonale i lokalområdet faciliteret af en medarbejder fra Spejlven.
  • Udarbejdet med sparring fra specialuddannelsen til Sundhedsplejerskeuddannelse på VIA University College
 • Forældremøde for forældre til elever i 6. klasse

 • Evaluering

Det er gratis at deltage i Spejlven for alle deltagende skoler, deres elever, personale og forældre.

 

Er du skolechef, skoleleder, lærer eller fagperson på en skole og har interesse i at deltage i Spejlven, kan du læse mere på Spejlven-hjemmesiden til skoler.

Dansk Skoleidræt og specialuddannelsen til sundhedsplejerske på VIA University College er partner på projektet, som er gjort muligt med støtte fra Nordea-fonden og Sundhedsdonationer fra Sygeforsikringen ”danmark”.

Partnere

Dansk Skoleidræt og VIA University College

Spejlven er støttet af Nordea-fonden og Sundhedsdonationer fra Sygeforsikringen "danmark"

Nordea-fonden og Sygeforsikringen "danmark"
Projekt Spejlven

I samarbejde med:

Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade

Yderligere information