Forskningsbevillinger

Se et overblik over Anti Doping Danmarks bevillinger til forskning på antidopingområdet.

I 2017 uddelte Anti Doping Danmark 250.000 kr. til forskningsprojekter inden for antidopingområdet.

Bevillingerne fordelte sig således:

  • Adjunkt, ph.d., Morten Hostrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, har modtaget 150.000 kroner til projektet 'Hæmmende effekter af kronisk brug af langtidsvirkende beta-2-agonist hos udholdenhedstrænede'.

  • Overlæge og forskningslektor Caroline Kistorp, Herlev Hospital, har modtaget 200.000 kroner til projektet 'Adverse effects of anabolic androgenic steroids on fat and muscle insulin resistance'.

  • Lektor, ph.d., Nikolai Nordsborg, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, har modtaget 150.000 kroner til projektet 'Effekt og sporing af Tramadol'.

  • Læge, ph.d., Henrik Horwitz, Bispebjerg Hospital, har modtaget 210.000 kroner til projektet 'Health and social consequences of androgenic anabolic steroids'.

  • Professor Per Aagaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, har modtaget 171.000 kroner til projektet 'Is anabolic androgen steroid abuse causing accelerated cellular aging?'.

Se tidligere års forskningsbevillinger