Forskningsbevillinger

Se et overblik over Anti Doping Danmarks bevillinger til forskning på antidopingområdet.

I 2017 uddelte Anti Doping Danmark 250.000 kr. til forskningsprojekter inden for antidopingområdet.

Bevillingerne fordelte sig således:

  • Adjunkt, ph.d., Morten Hostrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, har modtaget 150.000 kroner til projektet 'Hæmmende effekter af kronisk brug af langtidsvirkende beta-2-agonist hos udholdenhedstrænede'.

  • Overlæge og forskningslektor Caroline Kistorp, Herlev Hospital, har modtaget 200.000 kroner til projektet 'Adverse effects of anabolic androgenic steroids on fat and muscle insulin resistance'.

  • Lektor, ph.d., Nikolai Nordsborg, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, har modtaget 150.000 kroner til projektet 'Effekt og sporing af Tramadol'.

  • Læge, ph.d., Henrik Horwitz, Bispebjerg Hospital, har modtaget 210.000 kroner til projektet 'Health and social consequences of androgenic anabolic steroids'.

  • Professor Per Aagaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, har modtaget 171.000 kroner til projektet 'Is anabolic androgen steroid abuse causing accelerated cellular aging?'.

ADD's forskningsudvalg har desuden tildelt 204.000 kroner i forskningsstøtte til det interne erhvervs-ph.d.-projekt 'Improving time- and cost-efficiency in doping analysis', der gennemføres af ph.d.-studerende Sara Amalie Solheim, Anti Doping Danmark, Aker Universitetssygehus og Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Se tidligere års forskningsbevillinger