Antidoping-forskning 2014

Anti Doping Danmark har i 2014 støttet forskning til bekæmpelse af doping.

6 forskningsprojekter modtager i 2014 i alt 750.000 forsknings- og udviklingskroner fra Anti Doping Danmark. Fælles for projekterne er et fokus på ergogene stoffer. Der zoomes blandt andet ind på brug af så forskellige stoffer som steroider, xenon, panodil og koffein.

ADD modtog i alt 7 ansøgninger, som alle havde en god kvalitet og kom fra etablerede forskere fra anerkendte forskningsmiljøer. Ansøgerne søgte for en samlet ansøgningssum på 1.610.622 kr. Samtlige ansøgninger falder inden for ADD’s forskningsstrategiske område 2, ergogene stoffer, imens der i 2014 ikke var nogle ansøgere til område 1 og 3, hhv. kosttilskud og organisering bag doping.

Der er bevilget følgende tilskud i 2014:

  • Vibeke Backer, Professor, Overlæge, Bispebjerg Hospital. "Farmakologiske egenskaber for inhaleret salmeterol hos raske trænede mænd?”. Kr. 75.000.
  • Nikolai Baastrup Nordsborg, Lektor, Københavns Universitet. "Påvirker Xenon præstationsevnen og det biologiske pas?”. Kr. 200.000.
  • Yvette Dehnes, PhD, Overingeniør, Norges laboratorium for dopinganalyse. ”Transfer of the analysis of large peptides and proteins to a LC-MS platform”. Kr. 75.000.
  • Jens Bangsbo, Professor, dr. scient, PhD. "Betydning af panodil og koffein indtag for præstationsevne og muskulær funktion”. Kr. 125.000.
  • Caroline Kistorp, Forskningslektor, PhD, Overlæge, Herlev Hospital. ”Impact of anabolic androgenic steroids abuse and hypogonadism for the development of early cardiac fibrosis structural, functional heart alterations and future cardiovascular disease among young men”. Kr. 175.000.
  • Monika Bayer, Post Doc, PhD, Bispebjerg Hospital. ”Akut muskelskade og klinisk behandling: Brug af Insulin-like growth factor-I til stimulering af heling.” Kr. 100.000.

Læs mere om forskningsmidler fra Anti Doping Danmark og fokusområderne for forsknings- og udviklingsstøtten i 2013 og 2014.