Antidoping-forskning 2011

Anti Doping Danmark har i 2011 støttet forskning til bekæmpelse af doping.

Anti Doping Danmark opslår årligt forskningsmidler indenfor fagområdet antidoping til fordeling efter ansøgning. Projekter indenfor området af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk karakter modtages.

Der kan søges midler til såvel løn som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. Ved tildeling af midler lægges vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøgers/forskergruppens kvalifikationer og projektets relevans for antidoping spørgsmålet.

Følgende projekter har fået tildelt forskningsmidler i 2011:

  • Lektor Jean-Francois Perrier, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Panum Instituttet har til sit projekt "The cellular and molecular basis of central fatigue" modtaget Kr. 50.000
  • Lektor, ph.d. cand. scient Ask Vest Christiansen, Institut for Idræt, Aarhus Universitet har til sit projekt "Personlighedstræk og brugen af præstations-fremmende stoffer uden for den organiserede idræt" modtaget Kr. 100.000
  • Associate Professor, Pharm D., ph.d. Parisa Gazerani, Aalborg Universitet, Dept. of Health Science and Technology har til sit projekt "Detection of Endorphins’ Gene Doping" modtaget Kr. 100.000
  • Specialestuderende, stud.scient., forskningsskolar Morten Hostrup Nielsen, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital har til sit projekt "Er samtidig brug af den maksimal tilladte dosis inhaleret Bricanyl og Ventoline præstations-fremmende på niveau med højdosis Ventoline" modtaget Kr. 200.000
  • Cand.scient., ph.d. studerende Britt Christensen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital har til sit projekt "Ændringer i gen ekspression i humant muskelvæv efter 10 ugers behandling med erythropoietin" modtaget Kr. 86.850
  • Videnskabelig assistent, cand.scient.-humanfysiologi, ph.d. Jakob Sehested Mørkeberg, Center for Muskelforskning (CMRC), Rigshospitalet har til sit projekt "Sporing af mikro-doser EPO i urin og blod ved ny analysemetode" modtaget Kr. 105.484