Antidoping-forskning 2009

Anti Doping Danmark har i 2009 støttet forskning til bekæmpelse af doping.

Anti Doping Danmark opslår årligt forskningsmidler indenfor fagområdet antidoping til fordeling efter ansøgning. Projekter indenfor området af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk karakter modtages.

Der kan søges midler til såvel løn som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. Ved tildeling af midler lægges vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøgers/forskergruppens kvalifikationer og projektets relevans for antidoping spørgsmålet.

Følgende projekter har fået tildelt forskningsmidler i 2009:

  • Overlæge, Ph.d. Marianne Andersen, Endokrinologisk Afd. M, Odense Universitetshospital har til sit projekt "Effekten af testosteron behandling og styrketræning i en populations-baseret, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet, undersøgelse hos hypogonade mænd" modtaget kr. 100.000
  • Professor, cand.mag, ph.d. Verner Møller, Institut for Idræt, Aarhus Universitet har til sin konference: "Doping and legal rights" modtaget kr. 40.000
  • Lektor, ph.d. Anne-Marie Elbe, Institut for Idræt, Københavns Universitet har til sit projekt: "At være et fair idræts-menneske. Etisk beslutningstagen som en mulighed for dopingforebyggelse" modtaget kr. 100.000
  • Kliniske diætister, Stud. Scient. Anna Ottsen og Birthe Stenbæk Hansen, Team Danmark har til deres projekt "Effekten af tilskud med n-3 fedtsyrer på astma blandt idrætsudøvere" modtaget kr. 100.000
  • Ph.d.-studerende, cand. scient. Jakob Mørkeberg, Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital har til sit projekt "Udvikling af en prototype gentest til detektering af autologe blodtransfusioner" modtaget kr. 100.000
  • Ph.d.-studerende, cand. scient. Britt Christensen, Medicin Endokrinologisk Afd. M, Århus Universitets Hospital har til sit projekt "Changes in protein profile in serum and muscle tissue after 16 days of erythropoietin administration" modtaget kr. 75.000
  • Reservelæge, klinisk assistant Jimmi Elers Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital har til sit projekt "Medfører højdosis inhale-ret salbutamol akutte ergogene effekter på aerob kapacitet hos personer med astma?" modtaget kr. 80.000
  • Post doc, Ph.d., cand. scient. human ernæring, bachelor idræt og sundhed Mette Hansen, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital har til sit projekt "Betydningen af insulin-like growth factor I (IGF-I) for bindevævsomsætningen i human senevæv i hvile og ved fysisk aktivitet" modtaget kr. 120.000
  • Cand. scient, Ph.d. Lars Holm, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital har til sit projekt "Effekten af dexametha-sone på nedbrydnings-hastigheden af proteiner i forskellige typer af væv" modtaget kr. 95.000
  • Associate professor, dr. med., Ph.d., cand. scient., fysioterapeut Henning Langberg, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital har til sit projekt "Behandling af patella sene tendinopati med injektioner af vækstfaktoren insulin-like growth factor I (IGF-I) – effekt på vævsomsætning" modtaget kr. 30.000