Antidoping-forskning 2008

Anti Doping Danmark har i 2008 støttet forskning til bekæmpelse af doping med 1 million kr.

Anti Doping Danmark opslår årligt forskningsmidler indenfor fagområdet antidoping til fordeling efter ansøgning. Projekter indenfor området af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk karakter modtages.


Der kan søges midler til såvel løn som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. Ved tildeling af midler lægges vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøgers/forskergruppens kvalifikationer og projektets relevans for antidoping spørgsmålet.

Den samlede ansøgningssum i 2008 var på 2.3 mio. kroner. Den samlede bevillingssum i 2008 var på kr. 1.015.000,-


Følgende projekter har fået tildelt forskningsmidler i 2008:

  • Overlæge, PhD Marianne Andersen, Odense Universitetshospital, har til sit projekt 'Effekten af Testosteron behandling og styrketræning i en populationsbaseret, randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet, undersøgelse hos hypogonade mænd' modtaget kr. 75.000,-
  • Stud.med. Jimmi Elers, Lungemedicinsk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital har til sit projekt 'Blod- og urinkoncentrationer af salbutamol hos personer med astma og eliteidrætsudøvere med astma: sammenligning af inhalation vs. peroral administration' modtaget kr. 200.000,-
  • Professor, dr.med., Klinikchef Anders Juul, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet har til sit projekt
    'Detektion af doping med anabole steroider; betydningen af en hyppig genetisk variant (UGT2B17 deletion)' modtaget kr. 300.000,-
  • Post-doc researcher Abigail Mackey, Institut for idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, har til sit projekt 'Virkninger af anti-inflammatorisk medicin på satellit cellers aktivitet og musklers evne til regeneration' modtaget kr. 150.000,-
  • Ph.D-stud., cand.scient. Jakob Mørkeberg, Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital har til sit projekt 'Sporing af autologe blodtransfusioner' modtaget kr. 100.000,-
  • Ph.D-studerende Pernille Christensen, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital har til sit projekt 'Exercise-induced laryngomalacia (EIL) og vocal cord dysfunction (VCD) i elitesportsudøvere henvist til udredning for exercise-induced astma (EIA)' modtaget kr. 150.000,-
  • PhD Carsten Lundby, Center for Muskelforskning, Rigshospitalet har til et internationalt seminar omkring doping modtaget kr. 40.000,-