Antidoping-forskning 2007

Anti Doping Danmark opslår årligt forskningsmidler indenfor fagområdet antidoping til fordeling efter ansøgning. Projekter indenfor området af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk karakter modtages.

Den samlede bevillingssum i 2007 var på en million kroner.

Der kan søges midler til såvel løn som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. Ved tildeling af midler lægges vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøgers/forskergruppens kvalifikationer og projektets relevans for antidoping spørgsmålet.

Følgende projekter fik tildelt forskningsmidler i 2007:

  • PhD Carsten Lundby, Center for Muskelforskning, Rigshospitalet, har til sit projekt ”Determination of rHuEpo in urine samples from subjects treated with rHuEpo and the effect of combining rHuEpo with losartan on blood volume and performance” modtaget kr. 195.000,-
  • Læge Simon Døssing, Institut for idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, har til sit projekt ”Effekten af væksthormon-antagonist på dannelse af protein i sene og muskel under træning” modtaget 128.000,-
  • Cand.scient., PhD-stud. Peter Rasmussen, Rigshospitalet, har til sit projekt ”Effekten af EPO på gen- og metabolit-udtrykket – udvikling af en antidoping test” modtaget kr. 235.000,-
  • Stud.med. Jimmi Elers, Lungemedicinsk forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, har til sit projekt ”Blod- og urinkoncentrationer af inhaleret salbutamol hos personer med astma” modtaget kr. 129.000,-
  • Cand.scient. Troels Bech Kristoffersen, Center for muskelforskning, Rigshospitalet, har til sit projekt ”Undersøgelse af mekanismerne bag ’gendoping’ med myostatin hæmmere” modtaget kr. 100.000,-
  • Læge Thomas Lund, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, har til sit projekt ”Astmasymptomer, bronkial hyperreaktivitet og bronkial inflammation hos elitesportsudøvere” modtaget kr. 113.000,-
  • Post.doc., cand.scient., PhD Nikolai Nordsborg, Institut for Idræt, Københavns Universitet, har til sit projekt ”Tidsmæssig sammenhæng mellem oralt glukokortikoid indtag og effekt på høj-intens præstationsevne” modtaget kr. 100.000,-