Antidoping-forskning 2006

En oversigt over ADD's egen forskning, og mulige steder at søge tilskud.

Anti Doping Danmark opslår årligt forskningsmidler indenfor fagområdet antidoping til fordeling efter ansøgning. Projekter indenfor området af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk karakter modtages.

Den samlede bevillingssum i 2006 var på en million kroner. Der kan søges midler til såvel løn som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. Ved tildeling af midler lægges vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøgers/forskergruppens kvalifikationer og projektets relevans for antidoping spørgsmålet.

Anti Doping Danmark (ADD) har for bevillingsåret 2006 uddelt en million kroner til forskning indenfor fagområdet doping.

Følgende projekter fik forskningsmidler i 2006:

  • Ph.d-studerende, cand.scient. Thue Kvorning og lektor PhD Klavs Madsen Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet har til deres projekt "Testosterons betydning for tilpasning til styrketræning" modtaget Kr. 100.000,-

  • Cand.scient. Jakob Mørkeberg, Center for Muskelforskning har til projektet "Udvikling af autolog blodtransfusionstest baseret på ændringer i blodprofil, gen-ekspression og antigensammensætning i perifere blodceller" modtaget Kr. 124.000,-

  • Centerleder Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund har til projektet: "Holdninger til ’kunstig’ præstationsfremme indenfor idræt og samfund" modtaget kr. 300.000,-

  • Post. Doc., cand. Scient., Ph.D. Nikolai Nordsborg Institut for Idræt, Københavns Universitet har til projektet: "Betydning af dexamethason behandling for kaliumbalance og præstationsevne" modtaget kr. 262.296,-

  • Læge Thomas Lund Lungemedicinsk Forskningsenhed har til projektet: "Astmasymptomer, bronkial hyperreaktivitet og bronkial inflammation hos elitesportsudøvere " modtaget kr. 213.600,-

  • Den samlede ansøgte sum i 2006 var på mere end 2,1 millioner kr.