Forskning

ADD uddeler hvert år penge til forskning inden for antidopingområdet, der kan være med til at øge det videnskabelige grundlag for antidopingarbejdet.

Hvert år afsætter Anti Doping Danmark (ADD) penge til at støtte forskningsprojekter, der på den ene eller anden måde kan være med til at styrke den faglige viden på antidopingområdet.

ADD uddeler penge til projekter inden for alle fagområder, der på den ene eller anden måde arbejder med antidoping, herunder medicin, fysiologi, humaniora, samfundsvidenskab, økonomi og jura for at nævne eksempler.

Det er muligt at søge midler til løn, driftsudgiver, apparatur og publicering af forskningsresultater.

ADD’s forskningsudvalg vurderer alle ansøgninger, og i udvælgelsesprocessen lægger udvalget vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøger/forskergruppens kvalifikationer, og projektets relevans for antidopingarbejdet.

Søg penge hos Anti Doping Danmark
Én til to gange årligt udsender ADD et opslag om uddeling af forskningsmidler.

Hold øje med ADD’s hjemmeside eller følg ADD’s nyhedsbrev, hvor ADD offentliggør opslag om uddeling af forskningsmidler.

Se oversigt over tidligere forskningsbevillinger fra ADD

Søg penge hos WADA
WADA uddeler hvert år midler til forskning inden for såvel det biologiske som sociologiske og samfundsvidenskabelige område.

Har du et forskningsprojekt, bidrager ADD gerne med kvalificering af projektet og ansøgningen samt eventuel støttetilkendegivelse.

For yderligere information om ansøgning af WADA's forskningsmidler, kontakt videnskabelig konsulent Jakob Mørkeberg på jmo@antidoping.dk eller telefon 43 26 25 38.