Forskning

ADD uddeler hvert år penge til forskning inden for antidopingområdet, der kan være med til at øge det videnskabelige grundlag for antidopingarbejdet.

Hvert år afsætter Anti Doping Danmark (ADD) penge til at støtte forskningsprojekter, der på den ene eller anden måde kan være med til at styrke den faglige viden på antidopingområdet.

ADD uddeler penge til projekter inden for alle fagområder, der på den ene eller anden måde arbejder med antidoping, herunder medicin, fysiologi, humaniora, samfundsvidenskab, økonomi og jura for at nævne eksempler.

Det er muligt at søge midler til løn, driftsudgiver, apparatur og publicering af forskningsresultater.

ADD’s forskningsudvalg vurderer alle ansøgninger, og i udvælgelsesprocessen lægger udvalget vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøger/forskergruppens kvalifikationer, og projektets relevans for antidopingarbejdet.

Søg penge
Én til to gange årligt udsender ADD et opslag om uddeling af forskningsmidler.

Hold øje med ADD’s hjemmeside eller følg ADD’s nyhedsbrev, hvor ADD offentliggør opslag om uddeling af forskningsmidler.

Se oversigt over tidligere forskningsbevillinger fra ADD

Søg forskningsmidler

Det er nu muligt at søge ADD's forskningsmidler. Sidste frist for ansøgning er den 1. juni 2018.
Læs ansøgningsopslaget