Antidoping-forskning

Anti Doping Danmark og forskning

Anti Doping Danmark opslår årligt forskningsmidler indenfor fagområdet antidoping til fordeling efter ansøgning. Projekter af såvel medicinsk, fysiologisk, humanistisk, samfundsvidenskabelig, juridisk og økonomisk karakter modtages.

Der kan søges om midler til såvel løn- som driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater. Ved tildeling af midler lægges vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøgers/forskergruppens kvalifikationer, og projektets relevans for antidoping-spørgsmålet.

Indkomne ansøgninger vurderes af Anti Doping Danmarks forskningsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelse og sekretariat. Næste ansøgningsrunde vil være ultimo 2016. Hold øje med opslaget her på siden.