Mærkningsordning i fitnesscentre

Det er lovpligtigt for kommercielle fitnesscentre at skilte tydeligt med, om man samarbejder med Anti Doping Danmark

Folketinget vedtog d. 15. maj 2008, at motions- og fitnesscentre ved tydelig skiltning med et ADD-autoriseret klistermærke ved indgangspartiet og på en eventuel hjemmeside skal synliggøre, om centret samarbejder med Anti Doping Danmark.

Af bemærkningerne til lovens enkelte bestemmelser fremgår det, at; ”Et motions- og fitnesscenter skal forstås som en fysisk afgrænset træningsfacilitet, der er tilgængelig for alle. Der er tale om et center, hvor man kan tilmelde sig fitness- og motionsaktiviteter ved at komme ’ind fra gaden’.

Det er Kulturministeriets hensigt med loven, at det skal blive nemt for forbrugerne at se, hvilket center de skal melde sig ind i, hvis de ønsker medlemskab i et center, der er aktivt i dopingbekæmpelsen. Ikke mindst hensynet til unge vejer tungt i denne sammenhæng. Det er endvidere Kulturministeriets hensigt med loven at bidrage til, at der vil være flere centre, der samarbejder med Anti Doping Danmark for et dopingfrit og sundt træningsmiljø.

Når centret indgår samarbejde med Anti Doping Danmark modtager man en klistermærke med et tjekmark samt teksten; ”Vi samarbejder med Anti Doping Danmark”. Mærket skal sættes op i centrets indgangsparti. Udover klistermærket til indgangspartiet får man et skilt til centrets receptionsområde med uddybende information om, hvad samarbejdet betyder for det enkelte medlem.

Har man derimod ikke en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, har det enkelte center, ifølge loven, selv pligt til at henvende sig til Anti Doping Danmark for at få udleveret et klistermærke med teksten; ”Vi samarbejder ikke med Anti Doping Danmark”. Dette mærke skal ligeledes placeres i centrets indgangsparti.