Hvilke stoffer er forbudte?

ADD’s grundlag for at foretage dopingkontrol i hhv. den organiserede idræt samt de kommercielle fitnesscentre findes i ”Lov om fremme af dopingfri idræt”.

Foreningsbaserede centre
I de foreningsbaserede centre (DIF, DGI og DFIF) er det WADAs dopingliste over forbudte stoffer og metoder, der gælder, hvilket fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr 1405 af 10/12/2013

I bekendtgørelsen lyder det:

§ 1. Som doping i lov om fremme af dopingfri idræt og i denne bekendtgørelse betragtes de stoffer og metoder, der fremgår af bilag 1 (oversættelse af WADAs (World Anti- Doping Agency) dopingliste 2014).

I øvrigt henvises til artikel 1 i de nationale antidopingregler samt Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere (også kaldet Motionsdopingreglementet) under DIF, DGI og DFIF.

Kommercielle centre
I de kommercielle centre er forbudte stoffer og metoder begrænset til stoffer og metoder omfattet af lov om forbud mod visse dopingmidler samt sløringsstoffer for anabole steroider, hvilket fremgår af § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr 1405 af 10/12/2013

I bekendtgørelsen lyder det:

§ 1.
Stk. 2. For parter, som har indgået aftale om dopingkontrol med Anti Doping Danmark i henhold til § 9 i lov om fremme af dopingfri idræt, er forbudte stoffer og metoder begrænset til stoffer og metoder omfattet af lov om forbud mod visse dopingmidler samt sløringsstoffer for anabole steroider.