Dopingkontrol i kommercielle fitnesscentre

Procedurer, regler og pligter ved dopingkontrol i kommercielle fitnesscentre

Hvis du bliver indkaldt til dopingkontrol af en af ADD’s fitnesskonsulenter, vil du blive bedt om at afgive en urinprøve under overvågning jf. den samarbejdsaftale, som er indgået mellem fitnesscentret og Anti Doping Danmark i henhold til Lov om fremme af integritet i idrætten

Når du er indkaldt til dopingkontrol, vil fitnesskonsulenten holde dig under opsyn, indtil du har afgivet urinprøven. Det er op til dig, at sige til, når du er klar til at afgive urinprøven – dog kan du ikke forlade centret uden at afgive prøven. Hvis du er nødsaget til at gå uden at afgive prøve på grund af et ærinde, kan det, hvis du ønsker det, noteres på kontrolprotokollen. Du har mulighed for at få udleveret en kopi af kontrolprotokollen. Det vil herefter være op til dig efterfølgende at dokumentere årsagen til, at du undlader at gennemføre dopingkontrollen.

Hvis du ikke kan dokumentere en acceptabel årsag til, at du har valgt at undlade at gennemføre dopingkontrollen, eller hvis din dopingprøve er positiv, så bliver du i henhold til samarbejdsaftalen mellem centret og ADD tildelt en sanktion på to års udelukkelse fra træning i alle centre, der samarbejder med ADD eller er medlem af DFHO, samt fra al træning og træner/ledergerninger under DIF, DGI, og Firmaidrætten. Sanktionen omfatter desuden fire års udelukkelse fra al konkurrence under DIF, der er omfattet af DIF og ADD's Nationale Antidopingregler.

Det er dit fitnesscenter eller fitnesskædens centrale administration, der behandler og afgør din sag.

Hvis du tildeles en sanktion bliver du indført i det elektroniske dopingregister, jf. §9 b i Bekendtgørelse af lov om fremme af dopingfri idræt

Hvis din dopingprøve er positiv kan du for egen regning få analyseret din B-prøve. Du kan endvidere klage over afgørelsen af din sag med en skriftlig henvendelse til Dopingappelinstansen i Danmarks Idrætsforbund senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Se i øvrigt: Hvilke stoffer er forbudte?