Samarbejde med fitnesscentre

Anti Doping Danmark samarbejder med alle motions og -fitnesscentre tilknyttet Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO), DGI, Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten) samt øvrige private kommercielle fitnesscentre, som ønsker samarbejde

Motionsdoping er et komplekst problem med mange forskellige aktører involveret. Én arena er motions- og fitnesscentret. Problemet løses ikke med dopingkontrol alene. Det kræver derimod en fælles indsats, hvor Anti Doping Danmark og centret i samarbejde:

  • sender tydelige signaler om, hvilket miljø man ønsker i centret
  • har fokus på medlemmerne, så de ansvarlige i centret opdager en uheldig udvikling for den enkelte eller i grupper
  • er rustet til at handle i tilfælde af en uhensigtsmæssig udvikling blandt medlemmerne 

Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter er synlige i fitnessmiljøet, og de står til rådighed for dialog og rådgivning for alle i centret - både instruktører, receptionister, medlemmer og gæster. Gennem dialog og rådgivning får centret sparring og gode råd til forebyggende antidoping-arbejde og handlemuligheder, hvis der opstår mistanke om dopingmisbrug blandt medlemmer, instruktører eller gæster i centret.

Fitnesskonsulenterne står altid til rådighed, hvis et center henvender sig for at få rådgivning, og de kan reagere indenfor få dage, hvis centret har brug for bistand.

I menuen til venstre kan du finde mere information om antidoping-arbejdet i landets motions- og fitnesscentre.