Idrætsudøveres rettigheder og pligter ved dopingkontrol

Du har ret til:

 • At have en repræsentant/tolk med ved prøvetagningen
 • At bede om yderligere oplysninger om proceduren for prøveafgivelsen, hvis du er i tvivl om noget
 • At bede om modifikationer af prøvetagningsproceduren ved handicap
 • At bede om udsættelse af tidspunktet for prøveafgivelsen ved gyldig grund

Du er forpligtet til:

 • At afgive dopingprøve(r) i henhold til ADD’s autorisation og procedurer
 • At forblive under konstant opsyn af autoriseret person indtil prøvetagningen er afsluttet
 • At fremvise identifikation, hvis det forlanges
 • At møde op i dopingkontrollokalet umiddelbart efter indkaldelse med mindre du:
  • skal deltage i sejrsceremoni
  • skal give interview til medierne
  • skal have medicinsk behandling
  • skal deltage i flere planlagte konkurrencer
  • skal varme ned eller strække ud
  • skal lokalisere din ledsager/tolk
  • skal hente dit tøj og/eller foto ID
  • af anden årsag ønsker ekstra tid og dette tillades af den ansvarlige dopingkontrollant

NB: Hvis du nægter at afgive prøve(r) eller ikke følger de givne instruktioner, vil du begå overtrædelse af antidopingreglerne, hvilket kan medføre en sanktion.

Al information du giver under dopingkontrolproceduren vil blive behandlet fortroligt.