Afgivelse af blodprøve

Dopingkontrollen kan også indebære, at du må afgive en blodprøve.

Prøvetagningsudstyret for blodprøver kan variere. Udstyret består af en forseglet pakke, som indeholder kanyler og blodprøverør. Antallet af blodprøverør kan variere afhængig af hvilken analyse, der skal udføres. Blodprøver forsegles i egen forseglingspakke. Blodprøver vil blive foretaget af kvalificeret uddannet personale. Anti Doping Danmark har egne dopingkontrollanter, som er godkendt til at tage blodprøver.

Når blodprøven skal tages, skal du vælge en forseglet pakke. Du skal se efter, at forseglingen ikke er brudt, før du åbner den for at kontrollere, at indholdet er korrekt og intakt, samt at alle kodenumre på forseglingspakken og blodprøverør er ens.

En godkendt blodprøvetager/ dopingkontrollant vil foretage blodprøven fra en blodåre – fortrinsvis i armen. Blodmængden, som bliver tappet, vil ikke få nogen negativ indflydelse på din idrætspræstation. Efter at blodprøverørene er fyldt med blod, skal du forsegle dem efter anvisning fra dopingkontrollanten.

Analyse af blodprøve
Blodprøver bliver, så hurtigt som muligt efter dopingkontrollens gennemførelse, sendt til et WADA-godkendt laboratorium. Ved ankomsten til laboratoriet bliver en række fastsatte kvalitetsprocedurer fulgt.

Blodprøver tages hovedsagligt med to formål
1. Direkte påvisning af forbudte stoffer

2. Indirekte påvisning af forbudte stoffer ved hjælp af blodprofiler

Når der tages blodprøver til direkte påvisning af forbudte stoffer testes for blandt andet væksthormon, blodtransfusioner, CERA og alkohol. Test for alkohol sker for de idrætter hvor alkohol er forbudt i henhold til WADA’s dopingliste. Ved et negativt prøvesvar vil en udøver ikke få besked fra Anti Doping Danmark.

Når der tages blodprøver til indirekte påvisning af forbudte stoffer ved hjælp af blodprofiler, benyttes prøverne til at se på den individuelle udøvers blodprofil, og om atleten eksempelvis har benyttet bloddoping. Når Anti Doping Danmark modtager prøvesvar fra laboratoriet opdateres den individuelle blodprofil. Hvis profilen viser unormale resultater, vil dataene sendes anonymiseret til en uafhængig ekspertgruppe, der vurderer om der er grundlag for at rejse en sag om brug af doping.