Krav til faciliteter

Her kan du som arrangør finde de specifikke krav til dopingkontrolfaciliteterne

Mindstekrav til dopingkontrolområdet:
Følgende mindstekrav til dopingkontrolområdet skal være opfyldt:

 • mulighed for at udøver kan aflægge urinprøve i afskærmet område
 • mulighed for at udøver kan sidde ned
 • mulighed for at udøver kan ligge ned (gælder kun ved blodprøvetagning)
 • mulighed for DK og udøver kan gennemføre proceduren ved et fungerende ”bord”
 • mulighed for at udøver kan vente under observation

Ønskede forhold til dopingkontrolområdet
Dopingkontrolområdet bør bestå af:

 • et dopingkontrollokale
 • et toilet
 • et opholds-/venterum

Dopingkontrollokale

 • Lokalet skal være afskærmet med let adgang til toilet. Lokalet bør kunne aflåses.

Toilet
Toilettet skal være afskærmet og gerne i direkte tilknytning til dopingkontrollokalet. Toilettet bør indeholde:

 • toilet
 • toiletpapir
 • håndvask med sæbe
 • håndklæde eller lignende

Opholds-/venterum
Opholdsrummet bør ligge i umiddelbar nærhed af dopingkontrollokalet og indeholde:

 • siddepladser til idrætsudøvere og ledsagere
 • bord

Dopingkontrolfaciliteter

Download plantegning over dopingkontrolfaciliteter (pdf)

Download drawing of the doping control station (pdf)