Krav til faciliteter ved dopingkontrol

Her kan du som arrangør af en idrætsevent eller -konkurrence med dopingkontrol finde de specifikke krav til dopingkontrolfaciliteterne

Mindstekrav til dopingkontrolområdet
Følgende mindstekrav til dopingkontrolområdet skal være opfyldt:

 • Mulighed for at udøver kan aflægge urinprøve i afskærmet område
 • Mulighed for at udøver kan sidde ned
 • Mulighed for at udøver kan ligge ned (gælder kun ved blodprøvetagning)
 • Mulighed for DK og udøver kan gennemføre proceduren ved et fungerende bord
 • Mulighed for at udøver kan vente under observation

Ønskede forhold til dopingkontrolområdet
Dopingkontrolområdet bør bestå af:

 • Et dopingkontrollokale
 • Et toilet
 • Et opholds-/venterum

Dopingkontrollokale

 • Lokalet skal være afskærmet med let adgang til toilet. Lokalet bør kunne aflåses.

Toilet
Toilettet skal være afskærmet og gerne i direkte tilknytning til dopingkontrollokalet.

Toilettet bør indeholde:

 • Toilet
 • Toiletpapir
 • Håndvask med sæbe
 • Håndklæde eller lignende

Opholds-/venterum
Opholdsrummet bør ligge i umiddelbar nærhed af dopingkontrollokalet og indeholde:

 • Siddepladser til idrætsudøvere og ledsagere
 • Bord

Eksempel på dopingkontrolområde:

Dopingkontrolfaciliteter

Download plantegning over dopingkontrolfaciliteter

Download drawing of a doping control station