Bestilling af kontrol til events

Anti Doping Danmark kan bestilles til at gennemføre dopingkontrol ved internationale konkurrencer arrangeret af nationale eller internationale forbund.

Generelt
Kontrollen gennemføres i overensstemmelse med WADA's International Standard for Testing og ADD's til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol. ADDs procedurer for dopingkontrol er certificeret i henhold til ISO 9001:2008.

Bestilling og planlægning
For at kunne imødese specialforbundenes/arrangørens ønsker, er det vigtigt at bestillingen kommer i god tid.

Normalt bør bestillingen indkomme mindst 3 måneder før kontrollen. Ved større internationale stævner, eller krav om 24 timers analyse kræves der 6-12 måneders ansøgningsfrist, alt afhængig af omfanget af kontrolprogrammet.

Når bestillingen indkommer kontakter ADD specialforbundet/arrangøren for en nærmere drøftelse af indhold, planlægning og gennemførelse af kontrollen. Derefter udfærdiges en kontrakt til underskrift.

Økonomi
Prisen afhænger af omfanget af kontrolprogrammet. 

Bestilling eller oplysning om dopingkontrol ved events skal ske til: Trine Skov Møgelvang på tsm@antidoping.dk.