Dopingkontrol

Anti Doping Danmark gennemfører dopingkontrol i idrætten i Danmark. Følgende giver et indblik i kontrolindsatsen.

Love og regler

Find information om love og regler, som regulerer antidopingarbejdet i Danmark
Se love og regler

Anti Doping Danmark (ADD) gennemfører dopingkontrol i forskellige idrætsmæssige sammenhænge i Danmark.

Bliver du i regi af de nedenstående sammenhænge indkaldt til dopingkontrol, er du forpligtet til at medvirke ved dopingkontrollen på det tidspunkt og sted, som ADD bestemmer. Kontrol kan finde sted både i og uden for konkurrence. En dopingprøve kan indebære kontrol med urinprøve og/eller blodprøve.

Læs mere om, hvordan en dopingkontrol foregår 

Kontrol i konkurrenceidrætten
I henhold til 'De nationale antidopingregler' og 'Reglement for motionsidræt' gennemfører ADD dopingkontrol i regi af de tre idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). Dette gælder aktiviteter direkte i regi af organisationer, i regi af deres forbund, landsdele mv. samt i regi af medlemsforeninger og -klubber.

I konkurrenceidrætten gennemfører ADD kontrol i følgende sammenhænge:

  • I og uden for konkurrence blandt eliteidrætsudøvere i prioriteret testgruppe, som indberetter whereabouts.
  • I og uden for konkurrence generelt blandt øvrige idrætsudøvere under DIF, DGI og Firmaidrætten.

Afhængig af niveauet på den enkelte idrætsudøver gennemføres kontrollen i henhold til 'De nationale antidopingregler' eller 'Dopingreglement for motionsidræt'.

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre
ADD gennemfører dopingkontrol i motions- og fitnesscentre, der har en samarbejdsaftale med ADD. Alle foreningscentre under DIF, DGI og Firmaidrætten har automatisk en samarbejdsaftale med ADD, mens det er frivilligt for kommercielle motions- og fitnesscentre, om de ønsker en samarbejdsaftale med ADD.

Når ADD besøger motions- og fitnesscentre gennemfører ADD målrettet kontrol. Det betyder, at ADD’s fitnesskonsulenter alene tager personer ud til kontrol, som de vurderer potentielt har taget forbudte dopingstoffer.

Bestilt kontrol i forbindelse med events og konkurrencer
Det er muligt at bestille ADD til at gennemføre dopingkontrol i forbindelse med en idrætsevent eller -konkurrence.

Læs mere om at bestille dopingkontrol 

Kontrol af dyr
ADD gennemfører ikke dopingkontrol af dyr. Dansk Ride Forbund har indgået aftale med dyrlæger om test af heste.