Udelukkelser

Overtrædelse af antidopingreglerne kan medføre udelukkelse fra træning og konkurrence. Sanktionerede registreres i Dopingregistret.

Personer, hvis dopingsag ender med en dopingsanktion i regi af Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt eller de kommercielle fitnesscentre, som har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, bliver registreret i Dopingregistret, mens sanktionen er gældende.

 

Står du i Dopingregistret, er det muligt for personer med ansvarsfunktion eller ansættelse i idrætten at slå dig op i registret og tjekke, om du har en sanktion.

 

Det er alene muligt at slå op via et CPR-nummer og ikke alene på baggrund af et navn. Dopingregistret angiver alene, om den person, der er slået op, har en igangværende dopingsanktion eller ej. Dvs. at der er ingen oplysninger er om, hvad sanktionen er givet for, i hvilket regi den er givet mv.

 

Hvem har adgang til Dopingregistret?

Det er muligt at få adgang til at slå personer op i Dopingregistret, hvis man har en ansvarsfunktion og/eller ansættelse i en af nedenstående regi:

  • Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt samt idrætsorganisationernes medlemsforeninger
  • Team Danmark
  • Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) samt organisationens medlemmer
  • Kommercielle fitnesscentre, som har en samarbejdsaftale med ADD

Anti Doping Danmark godkender alle brugerprofiler, før de får adgang til Dopingregistret. Har du adgang til Dopingregistret er du selv ansvarlig for at leve op til de betingelser, der er for adgang. Du skal logge ind med MitID eller NemID, og enhver aktivitet på Dopingregistret registreres hos Anti Doping Danmark.

 

Har du adgang til Dopingregistret, kan du læse en guide til brug af Dopingregistret.dk

Udelukket støttepersonale i internationalt regi

WADA udgiver løbende en liste over støttepersonale, der er udelukket fra at arbejde med idrætsudøvere eller andre personer i relation til WADA-kodeksets artikel 2.10 vedrørende ’forbudt tilknytning’.

 

Se WADA’s liste over udelukket støttepersonale

Dopingnævnets kendelser

Kendelser fra Dopingnævnet bliver offentliggjort på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside. 

 

Læs Dopingnævnets kendelser