Samarbejde med trænings- og fitnesscentre

Anti Doping Danmark samarbejder med en stor del af landets foreningsdrevne og kommercielle trænings- og fitnesscentre om at forebygge og bekæmpe brug af fitnessdoping.

Forebyggelse af fitnessdoping er kernen i Anti Doping Danmarks indsats i landets trænings- og fitnesscentre.

 

Er du frivillig eller ansat i et trænings- eller fitnesscenter, der samarbejder eller ønsker at samarbejde med Anti Doping Danmark om at skabe et dopingfrit og sundt træningsmiljø, kan du læse mere om samarbejdet og indsatserne herunder.

 

Du er også velkommen til at kontakte Anti Doping Danmark med spørgsmål og uforpligtende dialog om forebyggelse af doping og samarbejde. 

Hvad indeholder en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark?

Med en samarbejdsaftale får trænings- og fitnesscentret:

 • Dialog og samarbejde
  Anti Doping Danmarks sekretariat og fitnesskonsulenter står til rådighed på telefonen, e-mail eller besøger dit center, når du har spørgsmål eller brug for rådgivning. 

 • Besøg fra Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter
  Anti Doping Danmark besøger løbende centrene baseret på blandt andet centrets risikoprofil og behov. Under besøg har fitnesskonsulenterne dialog med ansatte og medlemmer. Hvis det er relevant, gennemfører Anti Doping Danmark dopingkontrol i forbindelse med besøget og står for sagsbehandling inden afgørelse af dopingsagen.

 • E-læring
  Uddannelsesmaterialet er målrettet dig, som er receptionist, fitnessinstruktør eller personlig træner. Her kan du få viden om, hvordan du kan være med til at forebygge fitnessdoping og skabe et sundt træningsmiljø.

 • Godkendt standardaftale
  Samarbejdsaftalen er godkendt af Kulturministeriet i overensstemmelse med ’Lov om fremme af integritet i idrætten’. Samtidig giver en aftale mulighed for at skilte med klistermærket, som fortæller om centrets samarbejde med Anti Doping Danmark.

 • Dopingregistret.dk
  Du får adgang til det elektroniske dopingregister, som giver mulighed for at kontrollere, om centrets medlemmer har en gældende dopingsanktion.

Antallet af besøg fra Anti Doping Danmark i det enkelte trænings- eller fitnesscenter beror på en løbende risikovurdering, så antallet af besøg kan variere fra center til center og år til år. Men det er altid muligt for centret at kontakte Anti Doping Danmark, hvis man oplever behov for besøg. 

Hvad forpligter trænings- eller fitnesscentret sig til i en samarbejdsaftale?

 • At orientere medlemmer og personale om samarbejdsaftalen med Anti Doping Danmark gennem lovpligtig skiltning ved indgangen samt orientering på en eventuel hjemmeside for centret. 

 • At centret og centrets personale samarbejder med Anti Doping Danmark ved f.eks. løbende at orientere om centrets behov for indsats og ved at bidrage til forebyggelse blandt medlemmer og personale. Herunder anbefales det at skilte tydeligt med, hvornår centeret er bemandet.

 • Ved mistanke om brug af doping ved indmeldelse af nye medlemmer at tjekke medlemmet i Dopingregistret.dk og afvise vedkommende, hvis denne har en igangværende dopingudelukkelse. 

 • At bistå med identificering af medlemmer, der ikke ønsker at oplyse identitet efter indkaldelse til dopingkontrol.

 • I forbindelse med en dopingsag med hjælp fra Anti Doping Danmark at stå for skriftlig høring af medlem samt afgørelse af sagen i første instans efter endt sagsbehandling hos Anti Doping Danmark.

Hvad koster en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark?

 • Kommercielle trænings- og fitnesscentre

  3.500 kroner om året for en almindelig samarbejdsaftale om antidoping med Anti Doping Danmark.

  Prisen inkluderer rådgivning, besøg, skilt om samarbejde og udgifter forbundet med eventuel dopingkontrol af medlemmer. 

  Hvis en kæde har seks centre eller mere reduceres prisen:

  6-14 centre: 3.000 kroner pr. center pr. år
  15+ centre: 2.500 kroner pr. center pr. år

 • Kommercielle trænings- og fitnesscentre - lavrisiko

  300 kroner om året for en lavrisiko samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

  Dette inkluderer rådgivning og skilt. Ved behov for besøg opgraderer Anti Doping Danmark centret til en almindelig samarbejdsaftale efter aftale med centret. 

  Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter vurderer , om et center kan få en samarbejdsaftale som lavrisiko. Se nærmere kriterier i afsnittet 'Hvilke typer samarbejdsaftaler har Anti Doping Danmark'.

 • Medlemmer af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO)

  Samarbejdsaftalen er en del af medlemskabet, så det koster ikke noget. 

  Samarbejdsaftalen inkluderer rådgivning, besøg, skilt om samarbejde og udgifter forbundet med eventuel dopingkontrol af medlemmer. 

 • Foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund.

  Samarbejdsaftalen er en del af medlemskabet og koster ikke noget. 

  Samarbejdsaftalen inkluderer rådgivning, besøg, mulighed for skilt om samarbejde og udgifter forbundet med eventuel dopingkontrol af medlemmer. 

Hvilke typer af samarbejdsaftaler har Anti Doping Danmark?

Anti Doping Danmark har fire typer af samarbejdsaftale for trænings- og fitnesscentre:

 1. Almindelig samarbejdsaftale direkte med Anti Doping Danmark
  Aftalen er relevant for kommercielle trænings- og fitnesscentre, der primært stiller faciliteter til rådighed hvor medlemmerne kan træne på egen hånd. 

 2. Lavrisikoaftale direkte med Anti Doping Danmark
  Aftalen er relevant for kommercielle udbydere af fitnessaktiviteter med lav risiko for doping. Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter vurderer, om et center kan få en samarbejdsaftale som lavrisiko. 

  Følgende kriterier er dog minimum:
  Centrets aktiviteter er bygget op om mindst én af følgende træningsformer: Behandling/fysioterapi, holdtræning, personlig træning, cirkeltræning på maskiner.

  Derudover bliver følgende taget i betragtning:
  Centrets indretning, bemanding i centret, medlemssammensætning (f.eks. overvejende seniorer), det omgivende miljø centret er en del af og hvorvidt de personlige trænere i centret er medlem af PT Danmark. 

 3. Samarbejdsaftale som medlem af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO)
  Aftalen er relevant for kommercielle trænings- og fitnesscentre, der også ønsker medlemskab af brancheorganisationen for fitness. 

 4. Samarbejdsaftale som medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt
  Aftalen er relevant for foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre, som også er medlem af idrætsorganisationerne. 

Det er frivilligt, om kommercielle trænings- og fitnesscentre ønsker at samarbejde med Anti Doping Danmark om forebyggelse og bekæmpelse af doping. Det er dog et lovkrav, at kommercielle trænings- og fitnesscentre skilter med, hvorvidt de samarbejder med Anti Doping Danmark eller ej. 

Information til foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre

Foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt, har automatisk samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. 

 

Det betyder, at Anti Doping Danmark kan komme forbi centret på besøg, og finder Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter det relevant at indkalde personer i centret til dopingkontrol, kan de gøre det. 

 

Oplever et foreningsbaseret trænings- eller fitnesscenter, at det er relevant med et besøg fra Anti Doping Danmark eller har behov for rådgivning om forebyggende arbejde med antidoping, kan frivillige eller ansatte altid kontakte Anti Doping Danmark. 

 

Udøvere i foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre, der tester positiv for doping eller undlader at medvirke til dopingkontrol, bliver sanktioneret i henhold til Dopingreglement for motionsidræt.

 

Foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre er ikke underlagt den såkaldte mærkningsordning, der kræver, at centret skal skilte med, hvorvidt det har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Men foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre kan få et skilt for foreninger ved at kontakte Anti Doping Danmark på gik@antidoping.dk.

Rådgivning om forebyggelse af fitnessdoping

Centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan altid kontakte Anti Doping Danmark med spørgsmål og for rådgivning om forebyggelse af brug af doping, kan altid kontakte Anti Doping Danmark. 

 

Ligeledes kan centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, altid kontakte organisationen med henblik på besøg fra Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter. 

 

Kontakt skal ske til Anti Doping Danmarks koordinator på fitnessområdet, Gitte Knudsgaard, på e-mail gik@antidoping.dk eller telefon +45 25 26 80 58.

Lovkrav om skiltning

Det er i henhold til Lov om fremme af integritet i idrætten lovpligtigt for kommercielle trænings- og fitnesscentre i Danmark at skilte med, hvorvidt de har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark - den såkaldte mærkningsordning. 

 

Skiltning skal ske med de lovpligtige klistermærker, som kan rekvireres gratis hos Anti Doping Danmark på e-mail kontakt@antidoping.dk

 

Skilt om samarbejde med ADD

 

Skilt uden samarbejde med ADD

 

Læs mere om lovgivningen på antidopingområdet for fitnesscentre

Hvem samarbejder med Anti Doping Danmark?

I omegnen af 50 % af de kommercielle centre en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, og centrene dækker i omegnen af 80 % af medlemmerne i de kommercielle centre.

 

Pr. januar 2023 har 382 centre en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

 

Se en oversigt over kommercielle trænings- og fitnesscentre, som samarbejder med ADD

 

Se en oversigt over foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre

Hvad betyder det for medlemmerne, at trænings- eller fitnesscentret samarbejder med Anti Doping Danmark?

 • At medlemmet træner i et trænings- eller fitnesscenter, som ønsker et sundt træningsmiljø uden brug af doping.

 • At man kan møde Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter.

 • At medlemmer, der bliver indkaldt til dopingkontrol skal medvirke til kontrol. Anti Doping Danmark gennemfører målrettet kontrol, som betyder, at fitnesskonsulenterne kun indkalder personer, de konkret mistænker for at have taget doping.

 • Medlemmer, der tester positiv for forbudte dopingstoffer eller undlader at medvirke, hvis de er indkaldt til kontrol, risikerer at blive udelukket fra træning i centret.

 • Langt de fleste medlemmer kommer aldrig i kontakt med Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter og oplever kun samarbejdet ved, at centret har fokus på et sundt og dopingfrit træningsmiljø. 

Koster besøg og kontrol ekstra?

For centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, er alle besøg og alle udgifter forbundet med dopingkontrol afholdt af Anti Doping Danmark. 

 

Dvs. at uanset hvor mange besøg, der er behov for i et center, og om medlemmer bliver indkaldt til dopingkontrol, er dette en del af den samlede pris for samarbejdsaftalen. 

 

For centre med lavrisikoaftale gælder dog, at hvis centret ikke længere falder under kriteriern for en lavrisikoaftale, ændrer Anti Doping Danmark efter aftale med centret samarbejdsaftalen til en almindelige aftale. Det gælder f.eks. hvis der bliver behov for flere besøg og dopingkontrol. 

Medlemsbetingelser

Trænings- og fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, skal i deres medlemsbetingelser gøre opmærksom på, at centret samarbejder med Anti Doping Danmark, samt hvad det indebærer. 

 

Anti Doping Danmark har herunder udarbejdet et forslag til medlemsbetingelser.

 

Læs forslag til medlemsbetingelser her

Indberet viden om brug af doping

Har du mistanke om eller kendskab til brug eller distribution af dopingstoffer, kan du indberette viden via Anti Doping Danmarks indberetningsplatform.

 

Du kan indberette via en onlineformular eller via appen Stop Doping. Det er muligt at være anonym.

 

Er du ansvarlig eller personale i et trænings- og fitnesscenter, der samarbejder med Anti Doping Danmark, kan du også kontakte Anti Doping Danmarks koordinator på fitnessområdet for at få rådgivning eller besøg af Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter i centret. Kontakt Gitte Knudsgaard på e-mail gik@antidoping.dk eller telefon +45 25 26 80 58.

Yderligere information

Konference: Fitnessdoping og sunde træningsmiljøer

 

Anti Doping Danmark inviterer til konference om fitnessdoping og sunde træningsmiljøer tirsdag d. 31. oktober 2023 i DGI-byen, København.

 

Læs mere og tilmeld dig her