Samarbejde med trænings- og fitnesscentre

Anti Doping Danmark samarbejder med en stor del af landets foreningsdrevne og kommercielle trænings- og fitnesscentre om at forebygge og bekæmpe brug af fitnessdoping.

Forebyggelse af fitnessdoping er kernen i Anti Doping Danmarks indsats i landets trænings- og fitnesscentre.

 

Er du frivillig eller ansat i et trænings- eller fitnesscenter, der samarbejder eller ønsker at samarbejde med Anti Doping Danmark om at skabe et dopingfrit og sundt træningsmiljø, kan du læse mere om samarbejdet og indsatserne herunder.

 

Du er også velkommen til at kontakte Anti Doping Danmark med spørgsmål og uforpligtende dialog om forebyggelse af doping og samarbejde. 

Hvad tilbyder Anti Doping Danmark til trænings- og fitnesscentre, der har en samarbejdsaftale?

Med en samarbejdsaftale får trænings- og fitnesscentret:

 

 • Fælles sanktionssystem
  Hvis personer tester positiv, undlader at deltage i en dopingkontrol efter at være indkaldt hertil eller på anden vis overtræder antidopingreglerne i fitnesscentret, sanktioneres de med udelukkelse i to år fra alle trænings- og fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, eller lignende aktiviteter der har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Ved flergangsforseelse øges udelukkelsesperioden. Derudover udelukkes de ligeledes i fire år fra konkurrenceaktiviteter under Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt. Alle personer med en sanktion registreres i Dopingregistret.

 • Dialog og samarbejde
  Anti Doping Danmarks sekretariat og fitnesskonsulenter står til rådighed på telefonen, e-mail eller besøger dit center, når du har spørgsmål eller brug for rådgivning. 

 • Besøg fra Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter
  Anti Doping Danmark besøger løbende centrene baseret på blandt andet centrets risikoprofil og behov. Under besøg har fitnesskonsulenterne dialog med ansatte og medlemmer. Hvis det er relevant, gennemfører Anti Doping Danmark dopingkontrol i forbindelse med besøget og står for sagsbehandling inden afgørelse af dopingsagen. Antallet af besøg fra Anti Doping Danmark i det enkelte trænings- eller fitnesscenter beror på en løbende risikovurdering, så antallet af besøg kan variere fra center til center og år til år. Men det er altid muligt for centret at kontakte Anti Doping Danmark, hvis man oplever behov for besøg. 

 • E-læring
  Uddannelsesmaterialet er målrettet dig, som er receptionist, fitnessinstruktør eller personlig træner. Her kan du få viden om, hvordan du kan være med til at forebygge fitnessdoping og skabe et sundt træningsmiljø. Find e-læringen her.

 • Skiltning og kommunikationsmateriale
  Hvis du indgår en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, er det lovpligtigt at skilte med dette i centrets indgangsparti. Derudover stiller Anti Doping Danmark en række kommunikationsmaterialer til rådighed for centret, som kan benyttes i centret, på skærme eller på sociale medier. find materialer her.

 • Lovpligtig skiltning ved "ikke-samarbejde"
  Ønsker dit center ikke at samarbejde med Anti Doping Danmark, er det lovpligtigt at skilte med dette. Kontakt Anti Doping Danmark for at få tilsendt lovpligtigt klistermærke til indgangsparti.

 • Dopingregistret.dk
  Du får adgang til det elektroniske dopingregister, som ved opslag på medlemmets CPR-nummer giver mulighed for at kontrollere, om et medlem har en gældende dopingsanktion.

  www.dopingregistret.dk

Hvad kan og bør trænings- og fitnesscentre gøre for at understøtte samarbejdet?

 • Gøre en indsats i dagligdagen
  Det er fitnesscentrets ansatte eller frivillige, der er til stede i dagligdagen, derfor har de et ansvar i forhold til at skabe det gode og sunde træningsmiljø. Via Anti Doping Danmarks e-læring kan du blive inspireret til dette arbejde. Se mere her.

 • Løbende orientering
  Centrets ansatte eller frivillige bør løbende orientere Anti Doping Danmark om centrets behov for besøg. Dette kan gøres på www.stopdoping.dk. Herunder anbefales det at skilte tydeligt, i indgangsparti og på hjemmeside, med, hvornår centeret er bemandet.

 • Være bemandet i hele eller dele af åbningstiden
  Det er vigtigt for at kunne skabe en god kultur i centret og for at understøtte ADD’s arbejde, at centret er bemandet i hele eller dele af åbningstiden.
  Hvorvidt centret lever op til dette vurderes individuelt med udgangspunkt i understående punkter.

 • Dopingregistret
  Ved mistanke om en igangværende sanktion så husk at tjekke medlemmer i Dopingregistret.dk og afvise vedkommende, hvis denne har en igangværende sanktion.

 • Ved dopingkontrol
  At stille et lokale til rådighed for udførelse af dopingkontrol og bistå med identifikation af medlemmer indkaldt til dopingkontrol.

 • Oplysninger på medlemmer
  Centret bør som minimum have følgende oplysninger på deres medlemmer: Navn, fødselsdato og adresse. Derudover anbefales det at have et billede knyttet til medlemmernes profil. Dette for at Anti Doping Danmark sammen med personalet kan identificere de rette personer i forbindelse med en evt. dopingsag.

Typer af samarbejdsaftaler

Anti Doping Danmark har to typer af samarbejdsaftale for kommercielle trænings- og fitnesscentre. De overordnede forventninger til centrer der indgår begge typer af samarbejdsaftaler fremgår af ” Hvad kan og bør trænings- og fitnesscentre gøre for at understøtte samarbejdet?”:

 1. Standard samarbejdsaftale
  Denne aftale er relevant for de fleste kommercielle trænings- og fitnesscentre, hvor alle har mulighed for at købe et medlemskab og primært kan træne på egen hånd.

 2. Lavrisikoaftale direkte med Anti Doping Danmark

  Aftalen er relevant for kommercielle trænings- og fitnesscentre med aktiviteter af lav risiko for doping. Anti Doping Danmark vurderer, om et center kan få en lavrisikoaftale.

  Følgende kriterier er dog minimum:

  Centrets aktiviteter er bygget op om mindst én af følgende træningsformer: Behandling/fysioterapi, holdtræning (f.eks. zumba, spinning eller yoga), personlig træning, cirkeltræning på maskiner.

  Derudover bliver følgende taget i betragtning:

   

  Centrets indretning, bemanding i centret, medlemssammensætning (f.eks. overvejende seniorer), det omgivende miljø centret er en del af og hvorvidt de personlige trænere i centret er medlem af PT Danmark.

Hvad koster en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark?

 • Kommercielle trænings- og fitnesscentre - standardaftale

  2.125 kr. pr. center om året for en standard samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

  Hvis en kæde har seks eller flere centre, reduceres prisen:

  6 – 14 centre: 1.925 kr. pr. center

  15+ centre: 1.525 kr. pr. center • Kommercielle trænings- og fitnesscentre - lavrisikoaftale

  250 kr. om året for en lavrisiko-samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

  Dette inkluderer rådgivning og skilt. Ved behov for besøg opgraderer Anti Doping Danmark centret til en standard samarbejdsaftale efter aftale med centret. 

  Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter vurderer, om et center kan få en samarbejdsaftale som lavrisiko. Se nærmere kriterier i afsnittet 'Hvilke typer samarbejdsaftaler har Anti Doping Danmark'.

 • Brancheforeninger
  Dansk Fitness & Helse Organisation: Samarbejdet med Anti Doping Danmark er automatisk en del af medlemskabet.

  PT Danmark: Anti Doping Danmark har en aftale med PT Danmark, brancheforening for personlige trænere. Kontakt PT Danmark for mere info om denne.

 • Foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund.

  Samarbejdet med Anti Doping Danmark er automatisk en del af medlemskabet (Læs mere under Information til foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre).

Information til foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre

Foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt, har automatisk samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. 

 

Det betyder, at Anti Doping Danmark kan komme forbi centret på besøg, og finder Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter det relevant at indkalde personer i centret til dopingkontrol, kan de gøre det. 

 

Oplever et foreningsbaseret trænings- eller fitnesscenter, at det er relevant med et besøg fra Anti Doping Danmark eller har behov for rådgivning om forebyggende arbejde med antidoping, kan frivillige eller ansatte altid kontakte Anti Doping Danmark. 

 

Udøvere i foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre, der tester positiv for doping eller undlader at medvirke til dopingkontrol, bliver sanktioneret i henhold til Dopingreglement for motionsidræt.

 

Foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre er ikke underlagt den såkaldte mærkningsordning, der kræver, at centret skal skilte med, hvorvidt det har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Men foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre kan få et skilt for foreninger ved at kontakte Anti Doping Danmark på gik@antidoping.dk.

Lovkrav om skiltning

Det er i henhold til Lov om fremme af integritet i idrætten lovpligtigt for kommercielle trænings- og fitnesscentre i Danmark at skilte med, hvorvidt de har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark - den såkaldte mærkningsordning. 

 

Skiltning skal ske med de lovpligtige klistermærker, som kan rekvireres gratis hos Anti Doping Danmark på e-mail kontakt@antidoping.dk

 

Skilt om samarbejde med ADD

 

Skilt uden samarbejde med ADD

 

Læs mere om lovgivningen på antidopingområdet for fitnesscentre

Hvem samarbejder med Anti Doping Danmark?

Herunder findes lister med de trænings- og fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

Pr. marts 2024 har 366 centre en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

 

Se en oversigt over kommercielle trænings- og fitnesscentre, som samarbejder med ADD

 

Se en oversigt over foreningsbaserede trænings- og fitnesscentre

Hvad betyder det for medlemmerne, at trænings- eller fitnesscentret samarbejder med Anti Doping Danmark?

 

 • At medlemmet træner i et trænings- eller fitnesscenter, som ønsker et sundt træningsmiljø uden brug af doping.

 • At man kan møde Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter.

 • At man kan blive indkaldt til dopingkontrol. Anti Doping Danmark gennemfører målrettet kontrol, som betyder, at fitnesskonsulenterne kun indkalder personer, de konkret mistænker for at have taget doping.

 • Medlemmer, der tester positiv for forbudte dopingstoffer eller undlader at medvirke, hvis de er indkaldt til kontrol, risikerer at blive udelukket fra træning i de centre, der samarbejder med Anti Doping Danmark.

 • Langt de fleste medlemmer kommer aldrig i kontakt med Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter og oplever kun samarbejdet ved, at centret har fokus på et sundt og dopingfrit træningsmiljø.

Læs mere her.

Koster besøg og kontrol ekstra?

For centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, er alle besøg og alle udgifter forbundet med dopingkontrol afholdt af Anti Doping Danmark.

 

Det vil sige, at centret kan ikke blive afkrævet ekstra udgifter i forbindelse med samarbejdet.

 

For centre med lavrisikoaftale gælder dog, at hvis centret ikke længere falder under kriterierne for en lavrisikoaftale, ændrer Anti Doping Danmark efter aftale med centret samarbejdsaftalen til en standard samarbejdsaftale. Det gælder f.eks., hvis der bliver behov for flere besøg og dopingkontrol.

 

Har du behov for et besøg fra Anti Doping Danmark så læs mere under ”Indberet viden om brug af doping”

Indberet viden om brug af doping

Har du mistanke om eller kendskab til brug eller distribution af dopingstoffer, kan du indberette viden via Anti Doping Danmarks indberetningsplatform.

 

Du kan indberette via en onlineformular eller via appen Stop Doping. Det er muligt at være anonym.

 

Er du ansvarlig eller personale i et trænings- og fitnesscenter, der samarbejder med Anti Doping Danmark, kan du også kontakte Anti Doping Danmarks koordinator på fitnessområdet for at få rådgivning eller besøg af Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter i centret. Kontakt Gitte Knudsgaard på e-mail gik@antidoping.dk eller telefon +45 25 26 80 58.

Har du brug for et besøg fra Anti Doping Danmark eller viden om doping?

Har du mistanke om eller kendskab til brug af doping, eller har du medlemmer i centret, som har en usund træningsadfærd, som potentielt kan udvikle sig til dopingbrug, kan du bede om et besøg fra Anti Doping Danmark.

 

Du kan indberette via stopdoping.dk eller via appen Stop Doping. Det er muligt at være anonym.

 

Er du ansvarlig eller personale i et trænings- og fitnesscenter, der samarbejder med Anti Doping Danmark, kan du også kontakte Anti Doping Danmarks koordinator på fitnessområdet for at få rådgivning eller besøg af Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter i centret. Kontakt Gitte Knudsgaard på e-mail gik@antidoping.dk eller telefon +45 25 26 80 58.

Yderligere information