Retningslinjer for whereabouts

Udøvere i en prioriteret testgruppe skal oplyse såkaldte whereabouts om, hvor de kan lokaliseres til dopingkontrol. Alle prioriterede udøvere får direkte besked, hvis de er i prioriteret testgruppe.

Anti Doping Danmark (ADD) udtager løbende eliteidrætsudøvere til prioriteret testgruppe. Den prioriterede testgruppe er i henhold til antidopingreglerne forpligtet til at indberette whereabouts – information om, hvor ADD eller andre antidopingmyndigheder kan lokalisere dem til dopingkontrol.

ADD vurderer i samarbejde med de nationale specialforbund de udøvere, der skal udtages til den prioriterede testgruppe på baggrund af en række kriterier. Eliteidrætsudøvere får direkte besked, hvis de er udtaget til ADD’s prioriterede testgruppe.

Whereabouts-forpligtelser for eliteidrætsudøvere i den prioriterede testgruppe fortsætter, indtil udøveren får skriftlig besked om, at denne ikke længere er en del af den prioriterede testgruppe.

Læs mere, hvis du er udøver i ADD’s prioriterede testgruppe 

Er du prioriteret udøver i et internationalt specialforbund?
Hvis du er udtaget til en prioriteret testgruppe i et internationalt specialforbund, skal du følge specialforbundets retningslinjer for whereabouts.

Det internationale specialforbund kan have andre regler og retningslinjer end ADD, ligesom det kan variere, hvor eliteidrætsudøvere skal indberette deres whereabouts.