FAQ - ofte stille spørgsmål om whereabouts i ADAMS

På siden kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om indberetning af whereabouts i ADAMS. Siden er målrettet udøvere i prioriteret testgruppe.

Hvilke oplysninger skal jeg indberette i ADAMS?

Ud over stamdata (idræt, kontaktoplysninger mv.) skal du indberette alle oplysninger om dine overnatningsadresser, træningslejre, konkurrence- og rejseplaner. Hvis din træning foregår regelmæssigt, skal du også indberette oplysninger om, hvor og hvornår du træner. Du skal også oplyse om eventuelt handicap, inklusive dit eventuelle behov for hjælp fra tredjeperson i forbindelse med en dopingkontrol.

 

Du skal du oplyse 60 minutters træffetid hver dag (også weekender), hvor du kan lokaliseres til uanmeldt dopingkontrol uden for konkurrence. Træffetiden skal ligge mellem kl. 05.00 og 23.00.

Skal jeg være til stede alle 60 minutter (hele min træffetid) på det sted, jeg har angivet?

Ja, du skal være til stede i hele din træffetid (alle 60 minutter) på det sted, du har angivet i ADAMS.

Hvad gør jeg, hvis jeg ændrer planer i sidste øjeblik forud for min træffetid, eller jeg ikke kan nå frem til det sted, jeg har angivet?

Du skal altid huske at opdatere dine whereabouts. Hvis du ændrer planer for din oplyste træffetid, kan du ændre træffetid og/eller træffested i ADAMS. Men husk, at du stadig skal kunne træffes inden for det pågældende døgn i tidsrummet 05.00-23.00.

 

Du skal opdatere alle informationen, inden det angivne træffetidspunkt begynder. Du kan ændre i dine whereabouts i appen Athlete Central, eller du kan logge ind på ADAMS-systemet.


Du kan hente appen Athlete Central til iOs i iTunes App Store eller Android i Google Play.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har adgang til internettet og ikke kan opdatere mine oplysninger?

Du kan sende en sms til ADAMS. Dette kræver, at du på forhånd har tilmeldt din telefon til sms-funktionen i
ADAMS. Den sms, du afsender, vil være synlig i ADAMS på den dag, hvor den er afsendt. Teksten i sms’en er synlig
ved klik på den lille papirklips i øverste højre hjørne på den pågældende dato. Skriv i sms’en, hvilken dag din ændring vedrører, og angiv dine nye træffeoplysninger.

Hvad er konsekvenserne for mig, hvis dopingkontrollanten ikke kan finde mig i min træffetid, eller jeg indberetter ukorrekte whereabouts?

Hvis dopingkontrollanten ikke kan lokalisere dig til dopingkontrol, skal du forklare din manglende tilstedeværelse. Er forklaringen acceptabel og kan dokumenteres, sker der ikke yderligere. Er forklaringen ikke acceptabel, vil du få en “missed test”, hvilket medfører, at du får en advarsel for et mislykket forsøg på dopingkontrol.

 

Hvis du ikke indberetter dine whereabouts rettidigt, eller at dine indberetninger er mangelfulde eller ukorrekte, udløser det også en advarsel. Dette kaldes en ”filing failure”. I tilfælde af en mulig ”filing failure” bliver du bedt om at forklare dig. Er forklaringen acceptabel og dokumenterbar, sker der ikke yderligere.

 

Tre advarsler inden for 12 måneder fører til en sag om overtrædelse af antidopingreglerne, og du kan sanktioneres med op til to års udelukkelse.

Hvis dopingkontrollanten møder et familiemedlem eller en anden person i det angivne træffepunkt, og jeg ikke selv er til stede, må mine pårørende så kontakte mig fx pr. telefon?

Dopingkontrollanten har ikke pligt til at informere dine pårørende om, at du skal indkaldes til dopingkontrol, men dopingkontrollanten kan ikke forhindre, at dine pårørende kontakter dig.

Hvad sker der, hvis jeg ikke er til stede i min træffetid, eller jeg fx er hjemme, men ikke kan høre min dørklokke?

Når dopingkontrollanten skal lokalisere dig i forhold til de oplysninger, som du har angivet i ADAMS, vil dopingkontrollanten være til stede på dit træffepunkt i hele træffetiden. Hvis ikke du er hjemme, vil dopingkontrollanten forsøge at kontakte dig pr. telefon for at undersøge, om du befinder dig på adressen. 

 

Hvis du hverken har hørt dørklokke eller telefon, når træffetiden udløber, og kontrollanten må køre uden at have gennemført kontrollen, er det en missed test, og du kan få en advarsel, selvom du fysisk har været til stede på træffestedet.

Hvem har adgang til mine whereabouts?

De whereabouts, som du indberetter i ADAMS, vil automatisk være tilgængelige for både dit internationale forbund, Anti Doping Danmark og WADA. Dine whereabouts vil udelukkende blive benyttet til at planlægge eventuelle dopingkontroller uden for konkurrencer. Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt af alle parter.

Er der nogle gode råd til, hvordan jeg husker at opdatere mine whereabouts?

Der er helt individuelt, hvad der virker for den enkelte. Der er eksempler på udøvere, der indberetter kl. 05.00 som deres faste træffetidspunkt. Det gør de fordi, de ved, at uanset hvor de er henne i verden, ligger de og sover i deres seng kl. 05.00. Der er også nogen udøvere, der har indstillet deres telefon til at sende en påmindelse om at tjekke whereabouts hver dag.

 

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du prioriterer og sætter tid af til at holde dine whereabouts opdaterede og accepterer, at du ikke længere bare kan ”rejse ud i det blå”. Det er en del af de forpligtelser, du har som eliteidrætsudøver på højt internationalt niveau.

 

I øvrigt anbefaler vi, at du altid har registreret dit mobiltelefonnummer i ADAMS. Det vil kunne redde dig fra en advarsel, f.eks. hvis kontrollanten ringer til dig, fordi du ikke kan høre dørklokken.

Hvordan foregår et dopingkontrol besøg på min hjemadresse?

Når dopingkontrollanten har lokaliseret dig, vil kontrolproceduren foregå præcist som enhver anden dopingkontrol.

 

Læs hvordan en dopingkontrol foregår

 

Læs dine rettigheder og pligter i forbindelse med en dopingkontrol

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål til mine whereabouts?

Har du spørgsmål til dine WHEREABOUTS kan du kontakte ADD på kontakt@antidoping.dk eller tlf. 43 26 25 22.


Anti Doping Danmark vil assistere dig, både når du første gang skal oprette profil, brugernavn og adgangskode samt tilbyde dig et kort kursus i ADAMS systemets funktion.

Yderligere information

Billede af Thomas Kamm Ringsted

Ansvarlig for planlægning af kontrol i den organiserede konkurrenceidræt og for koordineringen med ADD's kontrollanter.

Er medlem af ADD's forskningsudvalg.