Medicinsk dispensation - TUE

Idrætsudøvere med lidelser eller sygdomme, der kræver behandling med metoder eller medicin, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, kan søge medicinsk dispensation.

Diagnoser, der kræver behandling, der ikke er tilladt i henhold til antidopingreglerne, er ikke ensbetydende, at du ikke kan dyrke idræt på eliteniveau.

 

Hvis du lever op til en række krav, kan du søge om at få en medicinsk dispensation, en såkaldt TUE (Therapeutic Use Exemption).

 

Om du skal søge en dispensation eller ej afhænger af en række faktorer.

 

Følg denne guide for at se, om du skal søge medicinsk dispensation (TUE):

Faktor 1: Er min medicin på Dopinglisten?

Undersøg om din medicin er forbudt i henhold til Dopinglisten - og derfor kræver medicinsk dispensation (TUE). 

 

Indtast navnet på præparatet i nedenstående felt til medicinsøgning. 

 

Er medicinen forbudt (markeret med rødt kryds), skal du gå videre til ´'Faktor 2: Hvilken udøvergruppe tilhører jeg?' nedenfor. 

Faktor 2: Hvilken udøvergruppe tilhører jeg?

1. Er du under 15 år?

Nej: Gå til spørgsmål 2 herunder 

Ja: Du skal kun søge om dispensation, hvis du skal deltage i internationale konkurrencer, f.eks. VM eller OL, og din medicin er på Dopinglisten. Du skal undersøge hos dit internationale specialforbund, om du skal søge medicinsk dispensation (TUE). 

 

2. Er du international eliteidrætsudøver?

Du er international eliteidrætsudøver, hvis du enten er udtaget til et internationalt specialforbunds prioriterede testgruppe (RTP - du får direkte besked af dit forbund) eller skal deltage ved et arrangement/konkurrence, der rangerer som international begivenhed hos dit internationale specialforbund. Dit internationale specialforbund kan fortælle, om arrangementet er rangeret sådan.

 

Nej: Gå til spørgsmål 3 herunder

Ja: Du skal søge medicinsk dispensation (TUE) på forhånd. Gå til 'Faktor 3: Hvornår skal jeg sende dispensationsansøgningen?'.

 

3. Er du national eliteidrætsudøver?

Du er national eliteidrætsudøver, hvis du enten er udtaget til Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe (RTP - du har får direkte besked af Anti Doping Danmark) eller dyrker idræt på et niveau, der er på Anti Doping Danmarks forbundsoversigt over national elite. Tjek forbundsoversigten

 

Nej: Gå til spørgsmål 4 herunder

Ja: Du skal søge medicinsk dispensation (TUE) på forhånd. Gå til 'Faktor 3: Hvornår skal jeg sende dispensationsansøgningen?'.

 

4. Er du øvrig idrætsudøver?

Du er øvrig idrætsudøver, hvis du ikke er international eller national eliteidrætsudøver, men dyrker konkurrenceidræt i regi af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

 

Nej: Gå til spørgsmål 5 herunder

Ja: Du skal kun søge medicinsk dispensation (TUE) på forespørgsel fra Anti Doping Danmark (retroaktivt). Husk, at du altid skal dokumentere dit medicinske behov for forbudte stoffer og metoder på Dopinglisten. I de tilfælde hvor retroaktivt TUE ikke kan opnås pga. manglende dokumentation for diagnosen indledes en dopingsag. Læs derfor om dokumentationskravet til de mest almindelige diagnoser her.

 

5. Jeg kan ikke finde mig selv i nogen af ovennævnte grupper!

Hvis du IKKE tilhører nogen af de ovenstående definerede grupper, skal du blot oplyse om brug af forbudte stoffer og metoder ved en eventuel dopingkontrol og kunne dokumentere brugen efterfølgende på baggrund af en lægejournal.

 

Du behøver altså ingen medicinsk dispensation (TUE) på forhånd.

Faktor 3: Hvornår skal jeg sende dispensationsansøgningen?

Hvis du bruger medicin, der er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence), dvs. dopingkategori S0, S1, S2, S3, S4, S5, Ml, M2, M3 samt P1 (kun visse idrætter), skal du søge om dispensation samtidig med, at din læge udskriver din medicin/behandling.

 

Hvis du bruger medicin/behandling, der er forbudt i konkurrence, dvs. dopingkategori S6, S7, S8, S9 samt P1 (kun visse idrætter), skal du søge om dispensation, senest 30 dage inden du deltager i konkurrencen.

 

Hvis du har været i akut behandling, f.eks. i forbindelse med en ulykke eller operation, og hvis du f.eks. akut har fået forbudt medicin eller en blodtransfusion, skal du søge om dispensation umiddelbart efter behandlingen (retroaktivt). I de tilfælde hvor retroaktivt TUE ikke kan opnås pga. manglende dokumentation for diagnosen indledes en dopingsag. Læs derfor om dokumentationskravet til de mest almindelige diagnoser her.

 

Se oversigt over dopingkategorierne

Faktor 4: Hvordan udfylder jeg dispensationsansøgningen?

 1. Download ansøgningsskemaet om dispensation.

 2.  Sørg for, at du både du og din læge har udfyldt alle dele af ansøgningsskemaet.

  Sammen med din læge skal du sikre, at ansøgningsskemaet er udfyldt med tilstrækkelig information om din diagnose og din behandling. Den aktuelle behandling inklusive medicin og dosis skal angives.

  Du skal være opmærksom på at vedlægge al relevant dokumentation, og at dokumentationen lever op til de specifikke krav, der er for at få en medicinsk dispensation (TUE) for den specifikke behandling. Du kan se krav til dokumentation i appendix på de sidste sider af ansøgningsskemaet.

 3. Husk dato på ansøgning og underskrift fra dig og din læge.

 4. Indsend ansøgningsskema og dokumentation.

  Du kan finde oversigt over krav til dokumentation for den enkelte behandling her

 5. Du skal sikre, at der er dato og underskrifter på ansøgningen, samt at dokumentation er vedlagt, inden du enten uploader ansøgningen sikkert eller sender ansøgningen med post til:

Anti Doping Danmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby

 

Ansøgninger, der mangler oplysninger, bliver returneret og skal herefter indsendes igen med alle de nødvendige oplysninger samt dokumentation.

Tager du medicin eller benytter medicinske metoder, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, skal du til enhver tid kunne dokumentere, at du har en diagnose, som kræver den specifikke forbudte behandling. Dette gælder uanset, om du på forhånd skal søge en TUE eller ej.

 

Husk, at du er altid selv ansvarlig for at kende til antidopingreglerne!

Afslag på ansøgning om medicinsk dispensation (TUE)

Har du fået afslag på din ansøgning om medicinsk dispensation (TUE), vil årsagen til afslaget fremgå i brevet.

 

De mest almindelige årsager til afslag er:

 • Din behandling/medicin er ikke omfattet af Dopinglisten
 • Du er pt. i en udøvergruppe, som ikke skal ansøge på forhånd*
 • Der er ikke vedlagt tilstrækkelig medicinsk dokumentation i henhold til TUE-kravene (se specifikke krav i appendix i ansøgningsskemaet)

Skyldes afslaget, at du ikke skal ansøge på forhånd, behøver du ikke gøre yderligere. Mangler der dokumentation, kan du genansøge ved at fremsende tilstrækkelig medicinsk dokumentation.

 

Ønsker du at appellere beslutningen om at afvise din ansøgning, skal det ske til følgende instanser:

 • Hvis du er udøver på internationalt eliteniveau: WADA
 • Hvis du er udøver på nationalt eliteniveau eller øvrig idrætsudøver: DIF's Appelinstans

Anti Doping Danmark vejleder i, hvordan du appellerer.

 

Afgørelse om medicinsk dispensation (TUE) sker i første instans af speciallæger.

 

*Vær opmærksom på, at hvis dit idrætsniveau ændrer sig, så du bliver udøver på internationalt eller nationalt eliteniveau, skal du ansøge på forhånd.

 

Genansøgning af medicinsk dispensation (TUE)

Skal din medicinske dispensation (TUE) fortsætte ud over den gældende periode, skal du søge om forlængelse senest 30 dage, før TUE'en udløber.

 

Genansøgning sker ved at indsende et nyt ansøgningsskema (se faktor 4 ovenfor) samt medsende opfølgende status og dokumentation på din sygdom og deraf følgende behandling (f.eks. journalnotat) fra behandlende læge.

 

Kontakt Anti Doping Danmark, hvis du er i tvivl om, hvilken medicinsk dokumentation der skal fremsendes i forbindelse med en genansøgning om medicinsk dispensation (TUE).

 

WADA sletter af hensyn til beskyttelse af persondata dokumentation inden for en kort periode efter TUE'ens udløb. Derfor er det vigtigt at ansøge, før TUE'en udløber, hvis du vil sikre, at du blot skal supplere den allerede fremsendte og godkendte medicinske dokumentation.

TUE-kontakt

Foto af Trine Skov Møgelvang

Ansvarlig for planlægning af kontrol i den organiserede konkurrenceidræt og koordinering med kontrollanter.

Ansvarlig for administration af medicinske dispensationer (TUE).

Information om medicin købt i udlandet

Anti Doping Danmark henviser alene til medicin, der er solgt og godkendt i Danmark.

 

Du er selv ansvarlig for at undersøge i det land, hvor medicinen er købt, om det indeholder forbudte stoffer.

 

Vær opmærksom på, at medicin, som er købt i udlandet, kan have samme medicin som dansk medicin, men indholdsstofferne kan være forskellige - herunder kan medicinen potentielt indeholde forbudte stoffer.

 

Læs mere om medicin i udlandet

Information om kosttilskud

Du kan ikke bruge Anti Doping Danmarks medicinsøgning til at tjekke kosttilskud og naturmedicin.

 

Læs mere om kosttilskud