Har du ADHD?

Er du diagnosticeret med ADHD, skal du være opmærksom på, at medicinen er på dopinglistens kategori S6b, der er forbudt i konkurrence.

Hvad kan jeg gøre?
Gør din psykiater/speciallæge opmærksom på, at du er eliteidrætsudøver. Får du udskrevet medicin, der indeholder f.eks. methylphenidat eller lisdexamfetamin, skal du have en medicinsk dispensation (TUE), hvis du er national eller international eliteudøver.

Læs mere om definitionerne på nationale og internationale eliteudøvere 

Dokumentationen til diagnosen, som kræves for at få en dispensation i regi af ADD, skal leve op til en række specifikke krav, som du kan finde på TUE-ansøgningens sidste side eller nedenfor. Andre dokumentationskrav kan gælde i regi af internationale specialforbund.

Krav til medicinsk dispensation for methylphenidat og lignende stoffer i regi af ADD
For at komme i betragtning til en medicinsk dispensation (TUE) til at bruge forbudte stimulerende stoffer, skal følgende dokumenteres:

  • Udredningen skal være sket hos børnelæge eller psykiater
  • De diagnostiske kriterier skal følge DSM-5 eller ICD 10, og det er ikke nok at skrive, at kriterierne er fulgt. Der skal være en beskrivelse eller sammendrag af, hvordan kriterierne blev vurderet, og hvilke kriterier der blev opfyldt.

Dispensationen gælder i op til fire år (pr. 1.9.2018).

Læs mere om Dopinglistens dopinggruppe S6b