Har du astma?

Vær opmærksom på særlige restriktioner for visse astmapræparater, hvis du har astma og dyrker idræt på eliteniveau.

Har du astma, skal du være opmærksom på, at der både er tilladte og forbudte præparater (beta-2-agonister) i henhold til Dopinglistens kategori S3.

 

Bemærk, at Bricanyl er udbredt til behandling af astma i Danmark, men står på Dopinglisten. Brug af Bricanyl kræver derfor en medicinsk dispensation (TUE)!

 

Hvad kan jeg gøre?

Gør din læge opmærksom på, at du er eliteidrætsudøver, og at der er tilladt medicin til behandling af astma. Får du udskrevet Bricanyl og skal have en medicinsk dispensation (TUE), skal du leve op til en række specifikke krav, som du kan finde længere nede på siden.

 

Tilladt astmamedicin

En række beta-2-stimulerende midler til inhalation kræver ikke dispensation, så længe den maksimale grænsemængde ikke overskrides.

 

Følgende stoffer (med medicineksempler) er tilladte:

 • Salbutamol: Maksimalt 1.600 mikrogram (eller mindre end 1.000 ng/ml i urinen) pr. 24 timer, dog maksimalt 600 mikrogram pr. 8 timer beregnet fra første dose.
  • Indgår f.eks. i Airomir, Buventol, Combivent, Ventolin/Ventoline. Grænsen for medicin, der indeholder 0,1 milligram salbutamol pr. dosis er seks sug pr. 8 timer.

 • Formoterol: Maksimalt 54 mikrogram (eller mindre end 40 ng/ml i urinen) pr. 24 timer.
  • Indgår f.eks. i Oxis, Symbicort og Bufomix (formoterol og kortison). Grænsen for medicin, der indeholder 4,5 mikrogram formoterol pr. dosis er 12 sug i døgnet.

 • Salmeterol: Maksimalt 200 mikrogram pr. 24 timer.
  • Indgår f.eks. i AirFluSal Forspiro komb., Seretide, Serevent.

 • Vilanterol: Maksimalt 24 mikrogram pr. 24 timer.
  • Indgår f.eks. i Relvar Ellipta.

Der kræves ikke dispensation for inhalationspræparater med kortison eller for præparater, der kombinerer ovenstående beta-2-stimulerende midler med kortison. Den maksimale mængdeangivelse for beta-2-agonisten er dog fortsat gældende. Eksempler på tilladte kortisonpræparater er Pulmicort, og kortisonpræparat kombineret med beta-2-agonist er Symbicort.

 

Alle andre beta-2-agonister til inhalation (f.eks. Bricanyl) og alle beta-2-agonister i andre administrationsformer (f.eks. i tabletform) kræver altid en medicinsk dispensation (TUE), hvis du ifølge guiden for dispensationsregler er international eller national eliteidrætsudøver.

 

Krav til medicinsk dispensation for beta-2-agonister

For at komme i betragtning til en medicinsk dispensation (TUE) til at bruge forbudte astmapræparater, skal følgende dokumenteres:

 • Dokumentation for, at udøveren ikke kan bruge et andet medicinsk forsvarligt behandlingsalternativ, som ikke er på Dopinglisten

 • Opfyldelse af mindstekravene til den medicinske journal, herunder:
  • Komplet medicinsk historie
  • Klinisk undersøgelse med specifikt fokus på det respiratoriske system
  • Lungefunktionsundersøgelse
  • Reversibilitetstest (FEV1-reversibilitet over for beta-2-agonist på minimum 12 % og minimum 200 ml.) eller provokationstest (f.eks. anstrengelsestest, mannitoltest, metakolintest eller eukapnisk ventilationstest)

Efter godkendelse af dispensation anbefales løbende opfølgning hos behandlende læge. Ved genansøgning skal dokumentation fra seneste opfølgning (inkl. lungefunktion) medsendes ansøgningsskemaet (højst et år gammel).

 

Brug også Anti Doping Danmark og WADA's tjekliste for, hvad en ansøgning skal indeholde

Foto af Trine Skov Møgelvang

Ansvarlig for planlægning af kontrol i den organiserede konkurrenceidræt og koordinering med kontrollanter.

Ansvarlig for administration af medicinske dispensationer (TUE).